Opublikowano w kategorii: Opinie i echa

KOLEJNY POSTERUNEK POLICJI POWRÓCIŁ NA MAPĘ POWIATU CIECHANOWSKIEGO

Modernizację budynku udało się sfinansować dzięki wsparciu samorządu gminy. Wczoraj w Regiminie symboliczny klucz do nowej siedziby odebrał kierownik posterunku st. asp. Adam Skotnicki. Wśród gości byli przedstawiciele parlamentarzystów, władz wojewódzkich i samorządowych, kierownictwa Policji oraz służb mundurowych.

To już drugi posterunek Policji, który został reaktywowany na obszarze powiatu ciechanowskiego. O jego przywrócenie zabiegało kierownictwo ciechanowskiej Policji, przy wsparciu lokalnych władz i samych mieszkańców. Posterunek w Regiminie swoim zasięgiem obejmuje obszar dwóch ciechanowskich gmin: Regimin i Grudusk.

Posterunek Policji w Regiminie przestał funkcjonować w listopadzie 2012 roku. Jednostka policji po siedmiu latach została ponownie otwarta. To jedna z placówek, która rozpoczęła funkcjonowanie między innymi na prośby mieszkańców wyrażane w czasie debat społecznych, organizowanych przez Policję. Aby policjanci mogli rozpocząć służbę w odtworzonej jednostce, konieczna była modernizacja i wyposażenie obiektu mieszczącego się przy ul. Michała Bojanowskiego 2 w Regiminie. Budynek został zaadaptowany na potrzeby funkcjonariuszy. Na posterunku Policji w Regiminie służbę będzie pełniło 5 funkcjonariuszy, będą to kierownik posterunku i czterech funkcjonariuszy Zespołu do spraw Prewencji w tym dwóch dzielnicowych.

Uroczystość otwarcia Posterunku Policji w Regiminie rozpoczęła się od złożenia przez dowódcę uroczystości meldunku mł. insp. dr hab. Zbigniewowi Mikołajczykowi – Komendantowi Wojewódzkiemu Policji zs. w Radomiu. Gości przywitał Komendant Powiatowy Policji w Ciechanowie insp. Grzegorz Grabowski, który jednocześnie podziękował wszystkim, którzy zaangażowani byli w reaktywację posterunku.

Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu mł. insp. dr hab. Zbigniew Mikołajczyk przekazał symboliczny klucz do nowo otwartego Posterunku jego kierownikowi st. asp. Adamowi Skotnickiemu, przekazując na jego ręce życzenia i gratulacje. Budynek, w którym pracować będą policjanci z Regimina, poświęcił ks. Infułat Ludomir Kokosiński – kapelan ciechanowskich policjantów wraz z proboszczem parafii pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Lekowie – Franciszek Jan Tuszyński.

Uroczystość zgromadziła wielu gości. Obecna była poseł Anna Cicholska, senator Jan Maria Jackowski, Rafał Romanowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, reprezentująca Komendanta Głównego Policji Dyrektor Biura Logistyki Policji KGP – insp. dr Małgorzata Borowik, Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu mł. insp. dr hab. Zbigniew Mikołajczyk, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie Robert Kochański. Nie zabrakło, przedstawicieli lokalnych władz samorządowych, reprezentacji służb mundurowych i instytucji współpracujących z miejscową Policją, przedstawicieli duchowieństwa oraz mieszkańców.

Po zakończeniu uroczystości, wszyscy mieli możliwość obejrzenia wnętrz nowego posterunku.

Źródło: policja.pl