Opublikowano w kategorii: Aktualności

Aktualności

Oświadczenie do Prezesa Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze, w związku z opublikowaniem raportu „Sytuacja demograficzna Polski do 2018 roku. Tworzenie i rozpad rodzin” z dnia 1 sierpnia 2019 r. zwracam się z uprzejmą prośbą o informacje, czy wyniki tego raportu są analizowane przez podległe panu resorty i instytucje rządowe i czy w związku z tym raportem trwają prace studyjne bądź bardziej zaawansowane nad korektą polityki rodzinnej państwa, tak aby przybrała ona oblicze bardziej pronatalistyczne.

Jan Maria Jackowski

Źródło: Oświadczenia