Opublikowano w kategorii: Aktualności

Spotkanie w Krasnem

W niedzielę 4 sierpnia w Krasnem odbyło się spotkanie samorządowców i parlamentarzystów z mieszkańcami gminy Krasne.

Przed spotkaniem senator RP Jan Maria Jackowski wraz ze starostą przasnyskim Krzysztofem Bieńkowskim i przewodniczącym Rady Powiatu Przasnyskiego Pawłem Szczepkowskim zlustrowali postęp robót na jednej z głównych dróg w Krasnem. Ta ważna arteria komunikacyjna jest remontowana kompleksowo dzięki skupieniu funduszy z różnych źródeł. W finansowaniu remontu drogi ma udział wojewoda mazowiecki, o co zabiegał senator Jackowski. Powiat przasnyski też partycypuje w kosztach rewaloryzacji odcinka drogowego, jak podkreślił przewodniczący Rady Powiatu Paweł Szczepkowski, na najbliższej sesji zostanie podjęta uchwała o wsparciu inwestycji w Krasnem.

W spotkaniu, które odbyło się w remizie strażackiej OSP Krasne wzięli udział senator RP Jan Maria Jackowski, poseł Maciej Wąsik, wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski i wójt gminy Krasne Michał Szczepański.

Przybyli mieszkańcy gminy Krasne, wśród których byli obecni sołtysi z terenu gminy.

Spotkanie rozpoczęło wystąpienie starosty Krzysztofa Bieńkowskiego, który po powitaniu przybyłych omówił działania powiatu wspierające rozwój gminy. Starosta przedstawił harmonogram prac związanych z remontem dróg na terenie gminy.

Podczas spotkania głos zabrał senator Jan Maria Jackowski, informując o podjętych ustawach i uchwałach sprzyjających rozwojowi społeczności lokalnych. Jak powiedział Jackowski w przeciągu czterech lat Prawo i Sprawiedliwość przeprowadziło wiele zmian ustawowych, które diametralnie zmieniły sytuację bytową wielu rodzin w Polsce. Dzięki tym rozwiązaniom zniknęło wiele niekorzystnych zjawisk społecznych. Senator Jackowski podkreślił, że te dobre rozwiązania będą kontynuowane pod warunkiem poparcia przez społeczeństwo w zbliżających się wyborach.

Głos zabrał wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski, który przedstawił działania resortu i podległych instytucji w zakresie przeciwdziałania rozszerzaniu się strefy afrykańskiego pomoru świń. Minister poinformował też o przyjmowanych rozwiązaniach dotyczących wsparcia rozwoju gospodarstw rolnych. W trakcie spotkania wywiązała się dyskusja z sali padało wiele pytań dotyczących różnych sfer życia. Dominującym tematem były plany dotyczące remontu i budowy dróg na terenie gminy. Były też poruszane problemy związane ze sferą podatków i wsparcia rozwoju gospodarstw rolnych. Na wiele pytań mieszkańców gminy parlamentarzyści i wiceminister w wyczerpujący sposób udzielali informacji. Spotkanie przebiegło w bardzo merytorycznej atmosferze dostarczając wiedzy mieszkańcom i wniosków dla parlamentarzystów.