Opublikowano w kategorii: Opinie i echa

Gołotczyzna – 110-lecie Szkół Rolniczych…

W dniach 6-7 lipca 2019r. odbyły się uroczyste obchody 110-lecia powołania Szkół Rolniczych w Gołotczyźnie – Bratne oraz VIII Zjazd Absolwentów – Bratniaków ze wszystkich roczników.

Jubileusz rozpoczął się Mszą Świętą która została odprawiona w kościele parafialnym w Sońsku. Uroczystą Mszę Świętą koncelebrowali ks. kan. Krzysztof Jaroszewski proboszcz parafii Sońsk, byli wikariusze parafii Sońsk: ks. kan. Ryszard Berk proboszcz parafii Łopacin, ks. Paweł Biedrzycki oraz obecny wikariusz ks. Mariusz Marciniak.

Po Mszy Świętej wszyscy udali się do szkoły na dalsze obchody zjazdu. Część oficjalna odbyła się na terenie stuletniego parku otaczającego obiekty szkoły. Na uroczystość było bardzo dużo gości, których przywitał Pan Cezary Kwasiborski – pełniący obowiązki dyrektora szkoły. Swoją obecnością zaszczycili nas m. in.: Rafał Romanowski – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Maria Jackowski – Senator Rzeczpospolitej Polskiej, Joanna Potocka – Rak – Starosta Powiatu Ciechanowskiego, Stanisław Kęsik – Wicestarosta Powiatu Ciechanowskiego.

Podczas uroczystości zasłużonym nauczycielom wręczono medale państwowe i odznaczenia resortowe. Złoty Medal za Długoletnią Służbę otrzymali: Roman Durzyński, Danuta Kosior i Bronisława Olszewska. Srebrny Medal za Długoletnią Służbę otrzymali: Beata Brzozowska, Igor Gulczyński i Klaudia Stankowska. Brązowy Medal za Długoletnią Służbę otrzymali: Eliza Podlecka i Michał Wnuk .

Odznakę honorową „Zasłużony dla Rolnictwa” otrzymali: Agnieszka Ampuła, Krzysztof Kacprzak, Beata Kozłowska i Anna Zbrzezna.

Źródło: ciech24.pl