Opublikowano w kategorii: Aktualności

Aktualności

Przysięga Wojskowa w 5. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej

W niedzielne południe na terenie koszar 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Ciechanowie odbyła się Przysięga Wojskowa. Tego też dnia rozkazem dowództwa brygady po raz pierwszy obchodzono Święto 5. Maz. Bryg. OT.

W Uroczystej Przysiędze Wojskowej uczestniczył po raz kolejny senator RP Jan Maria Jackowski wraz z posłem Robertem Kołakowskim. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele instytucji i organów samorządowych. Obecni byli przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji patriotycznych.

Przysiędze asystowały poczty sztandarowe.

Bardzo licznie przybyli mieszkańcy Ciechanowa i rodziny żołnierzy składających przysięgę.

Plac apelowy brygady wypełniły oddziały żołnierzy WOT.

Uroczystości rozpoczęło złożenie meldunku przez dowódcę 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej płk dypl. Andrzeja Wasilewskiego zastępcy dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej gen. Arturowi Dębczakowi. Po złożeniu meldunku został dokonany przegląd zgromadzonych oddziałów.


Następnie została wciągnięta na maszt flaga państwowa, odśpiewano hymn Polski.

Do żołnierzy zwrócił się ich dowódca płk dypl. Andrzej Wasilewski, który w wystąpieniu podsumował dotychczasowe etapy tworzenia stanu osobowego brygady. Jak podkreślił dowódca w szeregach 5. Maz. Bryg. OT. służy już prawie dwa tysiące żołnierzy. Z każdym dniem na wyposażenie brygady przybywa nowoczesny sprzęt, który umożliwia służbę bardziej efektywną – powiedział płk. Wasilewski. Zwracając się do żołnierzy składających przysięgę pogratulował im decyzji o wstąpieniu w szeregi WOT, zaznaczając że służba wojskowa to zaszczyt ale też wielki obowiązek.

Po przemowie dowódcy nastąpiła ceremonia złożenia przysięgi na sztandar brygady.

Z okazji Święta 5. Maz. Bryg. OT zostały wręczone nominacje na wyższe stopnie wojskowe.

Gratulacyjne listy otrzymali też nowo wcieleni żołnierze, którzy wykazali się podczas szkolenia.

Zostały wręczone też upominki rzeczowe i kwiaty dla rodziców i bliskich wyróżniających się żołnierzy.

Po zakończeniu ceremonii odbyła się defilada oddziałów, które przemaszerowały przed zgromadzona publicznością.

Święto brygady to też przygotowany piknik militarny na którym było wiele atrakcji. Wojsko zaprezentowało wiele stoisk z militariami i oczywiście zaprosiło na wojskową grochówkę.

W trakcie pikniku dowódca brygady płk Wasilewski wraz z gen. Dębczakiem przekazali jednemu ze sponsorów okolicznościową plakietę. Bo to dzięki wsparciu miejscowych przedsiębiorców jest możliwe organizowanie tak szerokich spotkań mieszkańców z żołnierzami WOT.