Opublikowano w kategorii: Aktualności

Aktualności

110 lat Szkół „Bratne”

6 lipca w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie odbyły się uroczystości związane ze 110 -leciem powstania Szkół „Bratne”. Okazją do uroczystości był też organizowany co pięć lat zjazd absolwentów rolniczej szkoły.

W uroczystych obchodach wziął udział senator RP Jan Maria Jackowski wraz z wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafałem Romanowskim.

Obecni byli przedstawiciele samorządu ze starostą powiatu ciechanowskiego Joanną Potocką-Rak i wójtami z sąsiednich gmin. Przybyło wielu przedstawicieli instytucji z terenu gminy Sońsk i powiatu ciechanowskiego. W rocznicowym święcie uczestniczyli dyrektorzy szkół o profilu rolniczym z innych regionów naszego kraju. No i oczywiście absolwenci, którzy po zakończeniu nauki powrócili do rodzinnych gospodarstw angażując w ich rozwój zdobytą wiedzę. Duża grupa absolwentów zasiliła gospodarkę Polski w działach związanych z szeroko pojętym rolnictwem, przysparzając swoim fachowym przygotowaniem zwiększeniu plonów.

Historia szkoły zaczyna się w 1909 roku, kiedy do życia powołała szkołę gospodarstwa domowego dla dziewcząt wiejskich Aleksandra Bąkowska by 3 lata później, wspólnie z Aleksandrem Świętochowskim utworzyć szkołę rolniczą dla chłopców. Nazwa Szkół Bratne miała związek z ideą, która przyświecała założycielem, zamykająca się w haśle- ” dla ziemi syn, dla ludu brat”. Na przestrzeni 110 lat mury rolniczej szkoły na Północnym Mazowszu opuściło prawie 10 tys. absolwentów. 6 lipca Szkoła Rolnicza im Aleksandra Świętochowskiego powitała w swoich progach prawie pięciuset z nich na kolejnym zjeździe.

Uroczystość rozpoczęło wystąpienie dyrektora szkoły Cezarego Kwasiborskiego , witającego przybyłych.

Podczas uroczystości do zgromadzonych zwrócił się wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski. Minister w swoim wystąpieniu nawiązał do historii szkoły wskazując na ciągłość wysokiej jakości nauczania. Jak powiedział min. Romanowski szkoła po latach podległości samorządowi wróciła pod skrzydła Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi co zaowocowało rozwojem infrastruktury placówki, ale też stabilnością finansowania. Taka formuła sprawdziła się wcześniej i sprawdza się od kilku lat stanowiąc bezpieczną perspektywę dalszego rozwoju.

Do absolwentów i grona pedagogicznego szkoły zwrócił się senator Jan Maria Jackowski, gratulując absolwentom ukończenia znanej szkoły, zaś nauczycielom sukcesu wychowawczego, którego efektem jest corocznie grupa młodych ludzi opuszczających szkołę w pełni przygotowanych do pracy w rolnictwie i jego otoczeniu. Senator Jackowski w wystąpieniu wspomniał założycieli szkoły, których idea jest do dzisiaj wdrażana w życie. Na zakończenie sen. Jackowski złożył serdeczne życzenia.

Rocznicowe spotkanie to też chwila wręczenia medali i odznaczeń zasłużonym pracownikom i wykładowcom. Medale przyznane przez Prezydenta RP wręczył min. Romanowski.