Opublikowano w kategorii: Aktualności

Aktualności

Oświadczenie do ministra obrony narodowej

Wyrażając uznanie dla Wojsk Obrony Terytorialnej, zwracam się do pana ministra z prośbą o informację, jaki był całościowy udział Wojska Polskiego, w tym również jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej, w działaniach na rzecz przeciwdziałania negatywnym skutkom powodzi i podtopień, jakie w naszym kraju w maju się pojawiły.

Jan Maria Jackowski

Senator RP

Źródło: Oświadczenia