Opublikowano w kategorii: Aktualności

Aktualności

55-lecie Szkoły Podstawowej w Bądkowie

W niedzielne południe odbyła się doniosła uroczystość dla społeczności Bądkowa i okolicznych miejscowości, w Szkole Podstawowej miały miejsce obchody 55-lecia szkoły i uroczyste nadanie imienia i sztandaru.

Salę gimnastyczną placówki szkolnej wypełnili mieszkańcy, nauczyciele i uczniowie. Przybyli też licznie zaproszeni goście.

Obecny był senator RP Jan Maria Jackowski wraz z ministrem w KPRM Maciejem Wąsikiem. Przybyli, poseł Robert Kołakowski, dyrektor Delegatury Kuratorium Jacek Zawiśliński, oficerowie Wojska Polskiego, Policji i Państwowej Straży Pożarnej.

Uczestnikami uroczystości byli radni powiatu i gminy z wójtem gminy Sońsk Jarosławem Muchowskim. Nie zabrakło delegacji i pocztów sztandarowych organizacji i stowarzyszeń patriotycznych.

Uroczyste obchody rozpoczęła Msza Święta sprawowana przez ks. proboszcza parafii Łopacin Ryszarda Berka. Duchowny w wygłoszonej homilii nawiązał do bohaterów z 1920 roku, których imię miała otrzymać Szkoła Podstawowa w Bądkowie.

Po zakończonym nabożeństwie do zgromadzonych zwrócił się dyrektor szkoły Zbigniew Gutowski, witając przybyłych. W dalszym wystąpieniu dyrektor przedstawił historię szkoły, przywołując osoby tworzące kadrę nauczycielską na przestrzeni minionych 55 lat.

Po odczytaniu uchwały Rady Gminy Sońsk w/s nadania imienia Bohaterów Bitwy Pod Sarnową Górą 1920 r szkole odbyła się ceremonia symbolicznego wbicia gwoździ w drzewce sztandaru.

Dopełnieniem ceremonii nadania imienia było przekazanie nowego sztandaru w ręce dyrektora Zbigniewa Gutowskiego ślubowania uczniów.

Podczas ceremonii nadania imienia szkole została odsłonięta tablica pamiątkowa na frontonie budynku szkolnego, poświęcona bohaterskim żołnierzom z 1920 rok, którzy przelali krew pod Sarnową Górą,

Wiązanki kwiatów złożyli senator Jan Maria Jackowski i minister Maciej Wąsik.