Opublikowano w kategorii: Aktualności

Aktualności

W Senacie RP – punkt porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Republiki Macedonii Północnej, podpisanego w Brukseli dnia 6 lutego 2019 r.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo.

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie Ambasadorze! Wysoka Izbo! Szanowni Goście!

To bardzo ważny moment, kiedy Pakt Północnoatlantycki, który uchodzi, i słusznie, za największy sojusz militarno-obronny w dziejach, ulega powiększeniu, i to szczególnie w wymiarze południowo-wschodnim, na tym kresie południowo-wschodnim, który ze względu na bezpieczeństwo zbiorowe ma znaczenie strategiczne. Bardzo ważne jest to, że regulują się również relacje między krajami, które teraz już razem będą w NATO, i te wszystkie problemy, które wynikały z różnych uwarunkowań historycznych i politycznych, w ten sposób ulegną niwelacji.

Tak że pozostaje wyrazić radość z tego powodu, że potencjał NATO jako sojuszu militarno-obronnego ulega zwiększeniu i że stabilizuje się sytuacja w południowo-wschodnich regionach naszego kontynentu, w związku z czym mamy w tej chwili jasny pogląd na sprawę i jest jasna sytuacja. Tak że wyrażam ogromne uznanie dla polskiej dyplomacji, która w tym procesie odegrała istotną rolę. Cieszę się, że Polska jest jednym z pierwszych krajów ratyfikujących protokół. Pan minister wspomniał, że jesteśmy w pierwszej dziesiątce, a więc to pokazuje, że jesteśmy sojusznikiem odpowiedzialnym, sprawdzonym i takim, który doskonale docenia tego rodzaju inicjatywy jak poszerzenie składu państw członkowskich NATO. Dlatego bardzo się cieszę i składam gratulacje Ministerstwu Spraw Zagranicznych, a przede wszystkim przedstawicielom Macedonii Północnej w związku z tym, że możemy być w jednej sojuszniczej rodzinie. Dziękuję.

Źródło: Senat RP