Opublikowano w kategorii: Aktualności

XIII Sympozjum Społeczne – Społeczna odpowiedzialność mediów

10 marca w  Auli Domu Parafialnego Parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku odbyło się sympozjum. Spotkanie zostało zorganizowane po raz trzynasty pod patronatem J. E. ks. dr Piotra Libery – Biskupa Płockiego we współpracy Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej z Europejską Uczelnią Informatyczno-Ekonomiczną w Warszawie.

Podczas sympozjum omawiano problematykę społeczną ze szczególnym uwzględnieniem dorobku myśli katolickiej.  Tematyka  spotkania poświęcona była niepokojącym procesom społecznym, które zaburzają i zmieniają obowiązujący obecnie ład gospodarczy i społeczny i ich skutkom w dłuższej perspektywie.  Otwarcia obrad dokonał – ks. kan. Zbigniew Sajewski. Wystąpienie wprowadzające wygłosiła Wiesława Winiarska Prezes Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej.

Podczas obrad głos zabrał prof. dr hab. Grzegorz Łęcicki -z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wygłaszając wykład pt. Cywilizacja medialna czy już mediokracja?

W sympozjum wziął  udział  sen. dr Jan Maria Jackowski, wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu. W wygłoszonym referacie powiedział m.in. :

Nowe technologie informacyjne to przede wszystkim technologia komórkowa oraz internet, które dynamicznie zaczęły się rozwijać od początku lat 90. ub. wieku. Te nowe technologie już zatem od prawie trzech dekad stają się podstawową platformą wymiany informacji i kontaktu z innymi ludźmi. Dziś technologia komórkowa i internet przenikają się wzajemnie ponieważ zdecydowana większość komórek jest połączona z intentetem, a niemal każdy aparat komórkowy to nie tylko przenośne urządzenie telefoniczne ale również interaktywne urządzenie multimedialne, łączące w sobie funkcje telefonu komórkowego i miniaturowego przenośnego komputera. Według znawców problematyki etapami przełomowymi w tworzeniu sieci portali społecznościowych to 1994 rok, w którym w sieci pojawił się pierwszy osobisty blog Justin’a Hall, który uruchomił swoją stronę „Justin’s Links from the Underground”. W 1995 powstał Classmates.com, który pomógł odnawiać kontakty ze znajomym z ławki szkolnej. Kilka lat później, w 2006 roku, w Polsce powstał portal „Nasza klasa”, na którym w 2010 roku istniało około 14 milionów aktywnych kont użytkowników. W 2000 roku Jimmy Wales oraz Larry Sanger uruchomili Wikipedię bez której trudno sobie wyobrazić współczesny świat. Znamienne, że od 2012 roku najbardziej znana na świecie encyklopedia – „Encyklopedia Britannica” przestała ukazywać się w wersji papierowej i jest dostępna wyłącznie wersji online.

Po wystąpieniach prelegentów odbyła się dyskusja. Obradom sympozjum towarzyszył kiermasz filmów katolickich i książki medialnej.