Opublikowano w kategorii: Aktualności

MAPY DROGOWE PROGRAMÓW Z NOWA PIĄTKA PIS

NASZYM CELEM JEST DBANIE O ZWYKŁEGO CZŁOWIEKA, O RODZINĘ, O SZANSE ŻYCIOWE POLAKÓW I ICH PERSPEKTYWY.

NASZYM CELEM JEST LEPSZE, ZASOBNE, EUROPEJSKIE ŻYCIE POLAKÓW, ŻYCIE NA POZIOMIE EUROPEJSKIM. Mamy wytyczoną drogę, wiemy, jak tam dojść.

NOWA PIĄTKA PIS TO PROGRAM PRZEŁOMOWY DLA WSZYSTKICH POLAKÓW. Dzięki niemu będziemy tworzyć Polskę naszych marzeń. Polska będzie się rozwijać szybciej i będzie krajem jeszcze zasobniejszym, silniejszym, krajem, w którym wszyscy chcą żyć.

NOWE PROPOZYCJE PROGRAMOWE PIS FINANSOWANE BĘDĄ M.IN. ZE ZMNIEJSZENIA LUKI VAT I CIT. Przykładowo:

  • Zmniejszenie luki VAT przyniesie 4-6 mld rocznie.
  • Niższe podatki od pracy, niższy CIT, mały ZUS, program Polska Bezgotówkowa i technologie ograniczające m.in. przemyt przyniosą w ciągu 2-3 lat 14-24 mld zł.
  • Uszczelnienie NFZ polegające na wdrożeniu e-recept, e-zwolnień oraz i e-skierowań to 1-2 mld zł rocznie.
  • Uszczelnienie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych poprzez wdrożenie e-składki oraz e-zwolnienia to 2-3 mld zł rocznie.
  • Impuls fiskalny Nowej Piątki to 3-6 mld zł rocznie.

NOWA PIĄTKA PIS TO:

RODZINA 500+ od pierwszego dziecka. Od 1 lipca, dla wszystkich rodzin, w których jest jedno lub więcej dzieci, nie będzie progu finansowego, warunkiem otrzymania jest złożenie wniosku.

MŁODZI Brak podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia. Ulga obejmie wszystkich pracowników do 26 roku życia, którzy mają umowę o pracę / zlecenie, nie będzie dotyczyć osób prowadzących działalność gospodarczą.

PRACA Obniżenie kosztów pracy. Podniesienie kosztów uzyskania przychodu oraz obniżenie PIT-u dla wszystkich pracujących

STARSI I SŁABI Emerytura +. Dodatkowe 1100 zł dla każdego emeryta i rencisty rocznie, wypłata w maju, wypłata również dla osób, które pobierają emerytury cząstkowe.

INFRASTRUKTURA Przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych. W Polsce w ciągu ostatnich kilkunastu lat połączenia autobusowe zostały zredukowane o połowę z prawie miliarda przejechanych kilometrów. Nie planujemy odtworzenia państwowego PKS, gminy i powiaty będą organizować przetargi na przewozy lokalne, w których każdy przewoźnik będzie mógł startować.

BUDŻET PAŃSTWA JEST GOTOWY, BY SFINANSOWAĆ #NOWAPIĄTKAPIS. Nowelizacja budżetu nie będzie potrzeba i wystarczą przesunięcia wewnątrz już obowiązującej ustawy budżetowej.

ROCZNY KOSZT programu odbudowy lokalnych połączeń autobusowych to ok. 800 mln zł, zwolnień z PIT do 26. roku życia – 2-3 mld zł, wyższych kosztów uzyskania przychodu 7-10 mld zł, Emerytury Plus – 9-10 mld zł, a uzupełnienia programu 500 plus – ok. 18,5 mld zł.

DOTRZYMUJEMY SŁOWA. TO JEST FUNDAMENT NASZEJ POLITYKI, ŻEBY SŁOWA PRZEKUWAĆ W CZYNY. To nowa jakość, bo nasi poprzednicy wielokrotnie łamali dane Polakom słowa: podwyższyli wiek emerytalny, podwyższyli VAT, zabrali środki z OFE – mimo, że wcześniej obiecywali zupełnie coś innego.