Opublikowano w kategorii: Opinie i echa

Tłumy na pogrzebie prof. Ryszarda Juszkiewicza. Spoczywaj w pokoju profesorze!

  
fot. Nasza Mława

Sędzia, senator, historyk – tak o zmarłym ojcu prof. Ryszardzie Juszkiewiczu powiedział jego syn. W sobotę 23 lutego odbył się pogrzeb wybitnego mławianina. Uroczystość, z udziałem przedstawicieli władz państwowych, wojewódzkich i samorządowych, poprowadzono w ceremoniale wojskowym.   

Honorowy Obywatel Miasta Mława prof. dr hab. Ryszard Juszkiewicz zmarł 15 lutego w wieku 91 lat. W dniu pogrzebu w sobotę, 23 lutego 2019 r. – od godz. 7:00 do 17:00 na terenie Mławy obowiązywała żałoba.

Uroczystości pogrzebowe w ceremoniale wojskowym rozpoczęły się od mszy w kościele św. Trójcy w Mławie. Na znak zasług wybitnego mławianina na trumnie umieszczono flagę Mławy, którą później burmistrz przekazał rodzinie.

Gospodarz miejsca ks. Ryszard Kamiński podczas homilii chwalił pobożność zmarłego. Mówił także o swojej z nim znajomości.

– Zebraliśmy się, aby pożegnać jednego z najstarszych mieszkańców naszego miasta, cenionego powszechnie historyka Mazowsza, prawnika, byłego senatora, nauczyciela akademickiego, członka naszej parafii. (…) Każdy z nas w jakiś sposób spotkał się z nim (…) – powiedział ks. Ryszard Kamiński.

Burmistrz Mławy w swoim przemówieniu w kościele podkreślał działania zmarłego na rzecz miasta. W jego odczuciu profesor odszedł za wcześnie.

– (…) Odszedł człowiek znany, ceniony, człowiek wyjątkowy, wybitny – profesor Ryszard Juszkiewicz. Kiedy informowałem telefonicznie, od wielu osób słyszałem, szkoda, że tak wcześnie odszedł. (…) Jesteśmy pogrążeni w smutku, nosimy w sercu żal. Mimo 91 lat odszedł od nas za wcześnie. (…) Panie profesorze, dziękujemy za wszystko. Spoczywaj w pokoju – powiedział burmistrz Sławomir Kowalewski.

Senator Jan Maria Jackowski mówił m.in. o swojej wdzięczności za wsparcie, jakie otrzymywał od profesora Juszkiewicza w początkach swojej działalności w Sejmie RP.

Syn zmarłego powiedział wiele o różnych aspektach działalności ojca, o tym jakim był człowiekiem, sędzią i politykiem. Wspominał go, jako człowieka silnego i pewnego swoich racji oraz przekonań i niepokornego sędziego.

Podczas ceremonii w kościele zebrani mogli usłyszeć m.in. Ave Maryja oraz pieśń wojskową „Legiony”. Po mszy św. pogrzebowej procesja – w asyście wojska – z mławskiego rynku przeszła ulicami Mławy. Mławska Orkiestra Dęta poprowadziła kondukt na cmentarz parafialny, gdzie pochowano zasłużonego mławianina.

Prof. dr hab. Ryszard Juszkiewicz (1928-2019)

Prawnik, historyk, badacz dziejów ziemi mławskiej oraz senator urodził 1 stycznia 1928 r. w Janowie pod Orzycem. Od 1941 r. mieszkał w Mławie. W 1949 r. ukończył tutejsze Państwowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego , w 1952 r. studia na wydziale prawa Uniwersytetu Warszawskiego (I stopnia), a w 1959 r. studia prawnicze II stopnia. W tym samym roku ukończył także studia na wydziale historii UW.

Za rozprawę „Mławskie Mazowsze w latach 1939–1945”, napisaną pod kierunkiem profesora Stanisława Herbsta, uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych. Pracę habilitacyjną zatytułowaną „Wrzesień 1939 na Mazowszu Północnym” obronił w 1992r. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Od 1952 do 1987 r. pracował w sądownictwie w Mławie i Żurominie. W latach 1980–1982 był doradcą „Solidarności”. W latach 1989–1993 sprawował mandat senatora I i  I kadencji z ramienia Komitetu Obywatelskiego, reprezentując województwo ciechanowskie. Przez cztery lata pełnił funkcję dyrektora Głównej Komisji do Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Opublikował blisko 30 książek i około 400 artykułów, recenzji oraz biogramów o treści historycznej. Był prorektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie i w Mławie, współorganizatorem i inicjatorem powstania Instytutu Filologiczno-Historycznego w Mławie, Stacji Naukowej im. prof. Stanisława Herbsta, Muzeum Ziemi Zakrzeńskiej (1963), wieloletnim prezesem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mławskiej (następnie został prezesem honorowym). Był również właścicielem Muzeum Juszkiewiczów o charakterze militarnym, członkiem wielu towarzystw naukowych (m.in. Mazowieckiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Naukowego Płockiego, Towarzystwa Naukowego im. Kętrzyńskiego w Olsztynie, Instytutu Historycznego im. Gen. Władysława Sikorskiego w Londynie), członkiem rady naukowej Muzeum Niepodległości w Warszawie i redakcji periodyku „Pamięć i Niepodległość”, członkiem rady naukowej Archiwum Państwowego m.st. Warszawy i redaktorem rocznika „Ziemia Zawkrzeńska”.