Opublikowano w kategorii: Aktualności

Aktualności

Pamięci Ks. Arcybiskupa Józefa Teofila Teodorowicza

W sobotę 9 lutego – w przeddzień setnej rocznicy pierwszego posiedzenia Sejmu Ustawodawczego – Kościół w Polsce  oddał hołd swemu bohaterowi. W warszawskiej katedrze została odprawiona uroczysta Msza Święta w 100-lecie wygłoszenia przez abp. Józefa Teofila Teodorowicza kazania do elektorów zwołanego na 10 lutego 1919 roku, pierwszego sejmu niepodległej Rzeczpospolitej.

Nabożeństwo poprowadził metropolita warszawski, kard. Kazimierz Nycz.

W Mszy Św. wzięli udział przedstawiciele Parlamentu, i rządu.

Obecny był senator RP Jan Maria Jackowski z małżonką.

W wygłoszonej homilii  metropolita warszawski przypomniał znaczenie pierwszego niepodległego sejmu. Zwrócił uwagę, że podczas stosunkowo krótkiej, trwającej do listopada 1923 roku kadencji, sejm odbył 342 posiedzenia i uchwalił 571 ustaw, w tym szczególnie ważną konstytucję marcową i towarzyszące jej uchwały wykonawcze. – Trzeba podziwiać mądrość założycieli wolnego państwa, którzy w ciągu dwóch miesięcy od odzyskania niepodległości, potrafili zorganizować wybory, którzy potrafili sejm zwołać i wskazać niełatwe zadania które, mimo trudności, sejm wykonał w sposób znakomity – przypomniał kardynał.

– Dziękujemy za tych wszystkich, którzy ten sejm stanowili, że którzy pokazali, że mimo głębokich różnic, jakie ich dzieliły, potrafili stanąć ponad podziałami, ze względu na miłość ojczyzny – powiedział kardynał. Dodał, że również dzisiaj powinniśmy brać z nich przykład.

Metropolita warszawski przypomniał, że jedynym biskupem-posłem w tym sejmie był ówczesny metropolita lwowski, ormiański duchowny, abp Józef Teodorowicz. – Jemu przypadł w udziale zaszczyt wygłoszenia kazania, w którym z jednej strony podziękował Bogu i poprzednikom za niepodległość, z drugiej zaś namawiał posłów do pełnej odpowiedzialności za ojczyznę.

 

Po Mszy odsłonięta została tablica upamiętniająca 100. rocznicę pamiętnego kazania arcybiskupa Józefa Teofila Teodorowicza, wygłoszonego w przededniu pierwszego w II Rzeczpospolitej posiedzenia zwołanego na 10 lutego 1919 r. Sejmu Ustawodawczego.
Kardynał Nycz zwrócił uwagę, że będzie ona na zawsze przypominała nie tylko historyczne kazanie wygłoszone 9 lutego 1919 roku, ale także liczne zasługi Ormian i samego arcybiskupa Teodorowicza dla naszej ojczyzny i Kościoła w Polsce.

Ks. abp. Józef Teodorowicz pełnił urząd lwowskiego arcybiskupa katolickiego obrządku ormiańskiego przez niemal cztery dekady – od roku 1901 do 1938. Z jego zdaniem bardzo liczył się papież Pius X, któremu purpurat z Galicji doradzał w sprawach polskich. To właśnie dzięki jego rekomendacji ks. Adam Sapieha (późniejszy kardynał i metropolita krakowski) został w 1906 roku tajnym szambelanem papieża X, pełniąc przy Stolicy Apostolskiej nieformalną rolę ambasadora Polski, której nie było wówczas na mapach.

Po odzyskaniu przez Rzeczpospolitą niepodległości został wybrany najpierw do Sejmu Ustawodawczego, a w następnych wyborach do Senatu. Był jednym z przywódców narodowej demokracji, pełniąc nawet funkcję wiceprezesa endeckiego klubu parlamentarnego. W grudniu 1919 roku odegrał główną rolę przy powstaniu rządu Leopolda Skulskiego.

Zasłynął z wielu publikacji. Jedną z nich była opublikowana w 1936 roku książka pt. „Od Jahwe do Mesjasza”, będąca obroną religii żydowskiej. Stanowiła ona odpowiedź na głośne w okresie międzywojennym dzieło profesora Tadeusza Zielińskiego pt. „Hellenizm i judaizm”. Autor tej ostatniej pracy uchodził wówczas za jednego z najwybitniejszych filologów klasycznych na świecie. W swej publikacji twierdził, że chrześcijaństwo jest w większym stopniu kontynuacją dziedzictwa greckiego niż żydowskiego. Uważał judaizm za prymitywną religię plemienną w odróżnieniu od uniwersalistycznego hellenizmu. Tezy Zielińskiego zostały z entuzjazmem przyjęte przez Niemców oraz wykorzystane w propagandzie narodowych socjalistów. W odpowiedzi Teodorowicz wystąpił w obronie judaizmu biblijnego, wskazując na ciągłość Starego i Nowego Testamentu.