Opublikowano w kategorii: Aktualności

Spotkanie z samoorządowcami

Senator RP Jan Maria Jackowski pełniąc swój mandat na co dzień współpracuje z samorządem każdego szczebla w swoim okręgu wyborczym. Kontynuując spotkania 28 listopada senator Jackowski odbył rozmowę z nowo wybranymi władzami powiatu mławskiego.

Rozmówcami sen. Jackowskiego byli starosta Jerzy Ryszard Rakowski i wicestarosta Zbigniew Markiewicz. Podczas roboczego spotkania zostały omówione sprawy dotyczące infrastruktury drogowej, oświaty i opieki zdrowotnej. Senator Jan Maria Jackowski zadeklarował swoje wsparcie w ramach mandatu dla inicjatyw samorządu.