Opublikowano w kategorii: Aktualności

Aktualności

Oświadczenie do Prezesa Rady Ministrów

Podczas spotkań z Polonią amerykańską powszechnym postulatem była kwestia
rozwiązania problemu podwójnego opodatkowania emerytur, dla tych, którzy chcieliby
powrócić do kraju i na stale zamieszkać w Polsce. Aktualny pozostaje problem dot. trudności z uzyskaniem w Social Security Administration szczegółowych informacji dot. warunków uzyskania i wysokości rent i emerytur należnych na podstawie Umowy o Zabezpieczeniu Społecznym zawartej pomiędzy RP i USA z dnia 2 kwietnia 2008 r. Niezadowolenie wśród obywateli polskich wywołuje również kwestia obniżania przez Social Security Administration wysokości emerytury amerykańskiej, w przypadku pobierania świadczeń w Polsce, na podstawie tzw. Windfall Elimination Provision. W dalszym ciągu Stany Zjednoczone nie ratyfikowały polsko-amerykańskiej konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów z 13.02.2013 r. Jeśli ktoś pobiera emeryturę w Stanach Zjednoczonych i w Polsce, a będzie mieszkać w Polsce to od świadczenia z USA nie zapłaci podatku, o ile do tej pory nie płacił go w Stanach Zjednoczonych, ale tylko wtedy, kiedy utrzyma rezydenturę podatkową w USA. Wysokość łącznego dochodu może spowodować, że od polskich dochodów taka osoba zapłaci wyższą stawkę podatkową, o ile świadczenia tej osoby przekroczą w skali roku stawkę, od której naliczany jest 32-procentowy podatek dochodowy, czyli od kwoty przekraczającej nieco ponad 85,5 tysiąca złotych. Poniżej tej kwoty skala podatku dochodowego wynosi realnie mniej niż 18 procent, gdyż w Polsce obowiązuje przepis o kwocie wolnej od podatku, która dla większości podatników obecnie wynosi około 3 tysięcy złotych rocznie. Niestety, jeśli osoba powracająca do Polski straci rezydenturę podatkową w USA, a tak będzie jeśli miała w USA „zieloną kartę”(czyli kartę stałego pobytu) i powróci do Polski, to IRS potraktuje ją jak cudzoziemca, który w Stanach Zjednoczonych osiąga dochód. Wtedy to, co zaoszczędzi na umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania, z nawiązką straci przez chciwość amerykańskiego fiskusa.
W związku z powyższym wydaje się celowe, aby Ministerstwo Finansów, w porozumieniu z
ZUS. Przygotowało kompleksowy poradnik dla Polonii dotyczący spraw podatkowych i
emerytalnych, który zostanie opublikowany na stronach internetowych konsulatów i
ambasady RP w Stanach Zjednoczonych. Z uważnej lektury nowej konwencji można wysnuć wniosek, że Amerykanie w negocjacjach w sprawie umowy podatkowej osiągnęli wszystko to, co leżało w interesie tutejszej skarbówki. Polska związała się umową, która niestety nie rozwiązuje wielu z dotychczasowych problemów Polonii, chociaż eliminuje niektóre zjawiska szkodliwe dla interesów fiskalnych, także Polski (nowa umowa blokuje możliwość zastosowania optymalizacji podatkowej, zwanej limitation of benefits, potocznie określana jako LOB)
Zwracam się do Pana Premiera o informacje, jakie jest stanowisko polskiego rządu w
przedmiotowej sprawie oraz jakie konkretne działania podjął rząd aby pozytywnie rozwiązać ten problem dla dziesiątek tysięcy naszych rodaków z USA. Jestem przekonany, że wielu z naszych rodaków chętnie powróciłoby do kraju na emeryturę i ciężko wypracowane świadczenia emerytalne wydałoby w Polsce z pożytkiem dla rozwoju ekonomicznego naszego kraju.

Jan Maria Jackowski

Źródło: Oświadczenia