Opublikowano w kategorii: Aktualności

Nagroda Polonicum

5 listopada na Uniwersytecie Warszawskim w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody i Wyróżnień Polonicum 2018.

Nagroda Polonicum, której inicjatorem był ówczesny dyrektor Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” Uniwersytetu Warszawskiego prof. Ryszard Kulesza, jest przyznawana badaczom zagranicznym za wybitne osiągnięcia w krzewieniu języka polskiego oraz wiedzy o polskiej kulturze i historii na świecie. Celem Nagrody jest promowanie kultury polskiej w dziedzinie języka, literatury, kultury, historii i sztuki za granicą.

Nagroda przyznawana jest raz do roku. W myśl regulaminu laureat otrzymuje statuetkę wykonaną z brązu oraz pamiątkowy dyplom. Uroczystość wręczenia Nagrody odbywa się  w listopadzie podczas obchodów Święta Uniwersytetu Warszawskiego.

O wyborze laureata decyduje Kapituła Nagrody Polonicum w składzie:

  • Rektor Uniwersytetu Warszawskiego lub jego przedstawiciel,
  • Marszałek Senatu lub jego przedstawiciel,
  • Minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub jego przedstawiciel,
  • Minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego lub jego przedstawiciel,
  • Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” lub jego przedstawiciel,
  • Dyrektor Biblioteki Narodowej lub jego przedstawiciel,
  • Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego,
  • Przewodniczący Rady Naukowej Centrum „Polonicum” Uniwersytetu Warszawskiego,
  • Dyrektor Centrum „Polonicum” Uniwersytetu Warszawskiego.

Patronat nad Nagrodą objęli Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, Marszałek Senatu RP i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

Nagrodę Polonicum 2018 otrzymała Katedra Studiów Rosyjskich i Slawistycznych przy Uniwersytecie Trinity College Dublin w Irlandii

Wyróżnienie Polonicum 2018 otrzymali:

prof. dr hab. Margreta Grigorowa oraz Astrit Begiraj

W tegorocznej edycji Nagrody w imieniu marszałka Karczewskiego brał udział sen. Jan Maria Jackowski.

Podczas uroczystości wręczenia Nagrody odczytał list od Marszłka Senatu oraz złożył serdeczne gratulacje wszystkim wyróżnionym.