Opublikowano w kategorii: Aktualności

Aktualności

Oświadczenie do ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

W ostatnim czasie do opinii publicznej dotarła informacja o planowanej nowelizacji ustawy
Prawo Wodne. Jest projektowana zmiana w art. 552 ustawy który dotyczy oświadczeń
składanych Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie przez przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjne w celu ustalenia wysokości opłat za usługi wodne.
Projektodawca zakłada, że członkowie zarządów takich spółek będą składali podpisy pod
rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Do mojego Biura
Senatorskiego zwrócili się przedstawiciele wspomnianych wyżej przedsiębiorstw wskazując na brak narzędzi pozwalających zweryfikować danych, które dostaliby od prywatnych podmiotów odbierających od nich wodę. Innymi słowy, samorządowcy boją się, że zapłacą za błędy, których nie mogą uniknąć, i przyjdzie im wziąć odpowiedzialność za nieprawidłowości niemożliwe do sprawdzenia. W związku z tym proszę o informację, czy jest rozważane opóźnienia wprowadzania nowelizacji do czasu dostatecznego rozwinięcia w naszym kraju inteligentnych systemów pomiarowych, które mogłyby dostarczyć niezbędnych informacji.

Jan Maria Jackowski

Źródło: Oświadczenia