Opublikowano w kategorii: Aktualności

Inauguracja Roku Akademickiego w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego

8 października w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego.

Po uroczystej Mszy Świętej, sprawowanej przez ks. kard. Kazimierza Nycza, Wielkiego Kanclerza UKSW członkowie Senatu Uczelni i zaproszeni goście zebrali się na uroczystej sesji w auli im. Jana Pawła II.

W inauguracji wziął udział senator RP Jan Maria Jackowski wraz z Prezes Trybunału Konstytucyjnego  Julią Przyłębską.

Uroczystą sesje rozpoczęło wystąpienie Rektora ks. prof. dr. hab. Stanisława Dziekońskiego.