Opublikowano w kategorii: Aktualności

Biblioteka w Przasnyszu ma nową siedzibę

12 września w Przasnyszu odbyła się miła i ważna dla lokalnej społeczności uroczystość. Po wielu latach w nowym obiekcie została otwarta Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej.  W budynku przy ul. J. Dąbrowskiego po dawnym kinie rozgościło się kilka tysięcy woluminów. W ładnych i nowoczesnych salach czytelnicy nie tylko będą mogli korzystać z księgozbioru, lecz też korzystać z szerokiej oferty multimedialnej.

W uroczystym otwarciu uczestniczył senator RP Jan Maria Jackowski wraz z przedstawicielami samorządu, ze starostą Zenonem Szczepankowskim i gospodarzem Przasnysza burmistrzem  Waldemarem Trochimiukiem.

Obecny był kierownik delegatury UW Krzysztof Bieńkowski i wiceprzewodnicząca Sejmiku Mazowieckiego Wiesława Krawczyk.  Licznie przybyli przedstawiciele instytucji kulturalnych i innych współpracujących z biblioteką.

Uroczystość rozpoczęło wystąpienie dyrektor  biblioteki Małgorzaty Sobiesiak, która w krótkim zarysie przedstawiła historię tej ważnej placówki. Pani dyrektor przypomniała zaangażowanie i wysiłek całego zespołu nad tworzeniem księgozbioru. Ten wysiłek się opłacił mamy dziś piękna siedzibę i tysiące książek, po które mogą sięgać mieszkańcy Przasnysza- powiedziała dyrektor.

W trakcie uroczystości głos zabrał senator Jackowski,  gratulując władzom miasta i dyrekcji biblioteki sukcesu, jakim niewątpliwie jest oddanie do użytku lokalnej społeczności pięknej placówki edukacyjnej, bo przecież też taką rolę pełnią biblioteki- mówił senator. Jak powiedział sam będąc z wykształcenia historykiem jest częstym gościem bibliotek, gdzie odnajduje źródła potrzebnej wiedzy. Na zakończenie senator Jackowski przekazał na ręce dyrektor biblioteki zestaw kilku książek, wśród których jedną swojego autorstwa.Po oficjalnych wystąpieniach  zebranym został zaprezentowany w formie wizualnej przebieg adaptacji budynku do potrzeb nowoczesnej biblioteki.  Goście zwiedzili też nową siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej.