Opublikowano w kategorii: Aktualności

Aktualności

Płońsk uczcił ofiary napaści hitlerowskich Niemiec i sowieckiej Rosji na Polskę

Wrzesień to w polskiej historii miesiąc pamięci o hekatombie narodu polskiego, której początkiem była napaść nazistowskich Niemiec i sowieckiej Rosji na Polskę 1 września 1939 roku. W Płońsku jak całym kraju w sobotę 1 września 2018 roku odbyły się uroczystości rocznicowe wybuchu II wojny światowej. W Kościele p.w. Św. Michała Archanioła została odprawiona Msza Święta w intencji ofiar wojny.

W nabożeństwie wziął udział senator RP Jan Maria Jackowski wraz z burmistrzem Płońska Andrzejem Pietrasikiem, starosta płońskim Andrzejem Stolpą, wójtem gminy Płońsk Aleksandrem Jarosławskim i przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej i innych służb mundurowych. Nie zabrakło licznie przybyłych pocztów sztandarowych. Asystę stanowiły też drużyny harcerzy i uczniów szkół mundurowych.

Uroczystą Mszę Świętą w koncelebrze sprawowali księża parafii płońskich ks. Zbigniew Sajewski, ks. kan. Marek Zawadzki, ks. kan.  senior Edmund Makowski.

W wygłoszonej homilii ks. kan. Marek Zawadzki duży nacisk położył na utrzymanie pamięci o ofiarach II w.św. i jej sprawcach. Duchowny zwracając się do wiernych zaapelował o budowanie w pokoju i wierze naszego kraju.

Druga część patriotyczno-religijnej uroczystości odbyła się na cmentarzu komunalnym, gdzie przy kwaterze żołnierzy poległych w 1939 roku zebrali się uczestnicy obchodów aby oddać hołd obrońcom Płońska.

Modlitwę za ofiary wojny poprowadził ks. kan. Edmund makowski

Podczas uroczystości głos zabrał burmistrz Płońska Andrzej Pietrasik, który po powitaniu zaproszonych gości przedstawił krótki rys historyczny wydarzeń z 1 września 1939 roku jakie miały miejsce w Płońsku. Burmistrz w swoim wystąpieniu przypomniał też tragiczne następstwa napaści na nasz kraj, przytaczając masowe wywózki ludności Płońska i codzienne cierpienia mieszkańców.

Głos zabrał też senator Jackowski, który w swoim słowie nawiązał do bohaterstwa żołnierzy, którzy mimo przewagi militarnej Niemców stawiali opór. Jak powiedział ofiara Żołnierzy Września to lekcja dla nas i młodych pokoleń aby dbać o wolność swojego kraju, budując jego siłę rozwojem i dobrobytem obywateli.

Po zakończeniu wystąpień zostały złożone wiązanki kwiatów na grobach obrońców Płońska 1939 roku.