Opublikowano w kategorii: Aktualności

Aktualności

Oświadczenie do ministra rolnictwa i rozwoju wsi

Podczas ostatniej konferencji minister rolnictwa i rozwoju wsi zadeklarował zmiany w
zagospodarowaniu 3 mln hektarów nieużytków pozostających w gestii resortu. Ten areał ma
być przeznaczony pod hodowlę zwierząt przeżuwaczy, co przyczyni się do wzrostu produkcji
zwierząt rzeźnych. Pozytywną jest informacja o wsparciu hodowli owiec na terenach
górskich. Do mojego Biura Senatorskiego zwrócili się przedstawiciele hodowców owiec z
terenów nizinnych z zapytaniem, czy podobne wsparcie jest przewidywane i dla nich. W
związku z tym proszę o informacje na jakich zasadach będzie udzielana pomoc w rozwoju
hodowli owiec rzeźnych.

Jan Maria Jackowski

Źródło: Oświadczenia