Opublikowano w kategorii: Aktualności

Aktualności

Oświadczenie do Ministra Edukacji Narodowej

Jak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych rośnie liczba wniosków o przyznanie świadczenia
emerytalnego składanych przez nauczycieli. Duży wzrost tych wniosków nastąpił w 2017
roku kiedy co kwartał jest składanych ok. tysiąca w/w wniosków. Ta sytuacja zaczyna
powodować braki nauczycieli w niektórych regionach kraju, np. według danych MEN w
województwie mazowieckim jest 3000 wakatów. Proszę o informację, jakie działania
zamierza podjąć resort aby .zniwelować braki kadry nauczycielskiej w placówkach szkolnych.

Jan Maria Jackowski

Źródło: Oświadczenia