Opublikowano w kategorii: Aktualności

Aktualności

Oświadczenie do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

Od kilku tygodni zaprzestała świadczenia usług firma przewozowa Mobilis, która realizowała przewozy pasażerskie pomiędzy gminami na terenie Północnego Mazowsza. Poszczególne samorządy podjęły starania uruchomienia przewozów przez innych przewoźników jednak z miernymi skutkami, np. w powiecie ciechanowskim zostały uruchomione przewozy na pięciu liniach co tylko w niewielkim stopniu rozwiązuje problem dojazdów osób do miast regionu. Do mojego Biura Senatorskiego zgłaszają się rozgoryczeni mieszkańcy, którzy nie mogą dojechać do pracy na czas lub wręcz nie mogą dojechać do innego miasta w regionie z powodu braku połączeń. Ta sytuacja stwarza wrażenia degradacji komunikacyjnej w regionie, tym bardziej, że firma Mobilis nie świadcząc usług żąda opłat za zatrzymywanie się potencjalnych przewoźników na terenie dawnego dworca autobusowego. Czy w związku z tym są prowadzone prace nad unormowaniem sytuacji w przewozach pasażerskich w regionach gdzie dotychczasowy przewoźnik Mobilis zakończył świadczenie usługi.

Jan Maria Jackowski

Źródło: Oświadczenia