Opublikowano w kategorii: Aktualności

Aktualności

W Senacie RP – punkt porządku obrad: ustawa o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

Chciałbym powiedzieć, że z uznaniem przyjmuję inicjatywę pana prezydenta o ustanowieniu tego rodzaju odznaczenia pamiątkowego. Ono jest ze wszech miar słuszne, a nawiązuje, o czym była już mowa w sprawozdaniu senatora sprawozdawcy i w wypowiedziach pana ministra, do medalu czy odznaczenia z roku 1928. Był to Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, ustanowiony, aby uczcić osoby, które w sposób szczególny przyczyniły się do powstania niepodległego państwa polskiego. Jeżeli ktoś z państwa sięgnąłby chociażby do internetu i przeczytał listę osób, które zostały odznaczone Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, tym medalem ustanowionym w 1928 r… W pewnym sensie możemy powiedzieć, że była to elita społeczna, polityczna, kulturalna, religijna ówczesnej Rzeczypospolitej, ponieważ dostawały ten medal osoby, które bezpośrednio brały udział w walkach czy w budowaniu zrębów niepodległego państwa polskiego.

Przy okazji tego medalu mamy do czynienia z okresem stulecia, więc z przyczyn, nazwijmy to, biologicznych nie ma możliwości uszanowania osób, które w latach 1918–1922 wykuwały naszą niepodległość. Jednak jest to medal pamiątkowy, mający charakter wyróżnienia. Warto podkreślić, że pan prezydent jako wnioskodawca tego projektu ustawy przyjął zasadę stosowaną w przypadku innych odznaczeń państwowych, że jest krąg wnioskodawców, który może składać wniosek do pana prezydenta o przyznanie tego wyróżnienia. I w tym kręgu osób są wojewodowie, kierownicy urzędów centralnych, ministrowie poszczególnych resortów, ale sam prezydent może również, o czym była mowa, z własnej inicjatywy to wyróżnienie przyznawać. I wszelkie obawy, rozważania, cały ten wątek naszej dyskusji, czy to nie będzie selektywny – z powodów, nazwijmy to, politycznych – wybór kręgu osób, które będą wyróżnione tym medalem, w moim głębokim przekonaniu są nieuzasadnione z bardzo prostej przyczyny. Przecież różne organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, radni będą mogli za pośrednictwem wojewodów wnosić do pana prezydenta o uhonorowanie osób, które np. na szczeblu regionalnym czy na szczeblu bardzo lokalnym odegrały wybitną rolę w budowaniu państwa polskiego, szczególnie w ostatnim okresie. Tak więc to odznaczenie jest jak najbardziej uzasadnione merytorycznie i związane z obchodami stulecia odzyskania niepodległości.

Rozumiem tutaj obawy pana ministra i ubolewam nad tym, że ta kwestia od razu nie została uwzględniona w trakcie prac legislacyjnych. Ta cezura roku 1922… W tej chwili ze względów, nazwijmy to, konstytucyjnych, prawnych nie jest możliwe przyjęcie poprawki, którą myśmy zgłaszali podczas posiedzenia komisji, przedłużając czas nadawania tego wyróżnienia do 2022 r. No, z ubolewaniem… Tzn. przyjmujemy to do wiadomości, ale oczekujemy szybkiej nowelizacji ustawy. Być może jakieś elementy, które pojawiły się w toku tej debaty senackiej, zostaną również uwzględnione w nowelizacji.

I mój apel do pana ministra Kolarskiego, aby… No, właśnie wiem doskonale, że kancelaria ma tutaj ogromne doświadczenie – mówię o Kancelarii Prezydenta – ale chodzi o to, żeby nadać jakąś oprawę scenograficzną czy szczególną, scenariuszową przyznawaniu tego medalu, jak pan prezydent będzie go wręczał czy w imieniu pana prezydenta uprawniony krąg osób, czyli ministrowie, względnie wojewodowie, aby stworzyć odpowiednią formułę i określić, jakby w rozporządzeniu, jak taka uroczystość powinna przebiegać.

Uszanowanie tego ma niesłychanie ważny walor obywatelski, dydaktyczny – tak to nazwijmy. A mówię to jako osoba, która – jako przewodniczący Rady Miasta Stołecznego Warszawy – w roku 2004 wręczała powstańcom, jeszcze wówczas bardzo licznie żyjącym, setki odznaczeń. To była odznaka powstania warszawskiego, którą nadawała rada miasta stołecznego.

I mimo że w hierarchii odznaczeń i orderów było to typowo pamiątkowe wyróżnienie, to było ono szczególnie cenione właśnie przez powstańców warszawskich. I naprawdę spotkania z tymi ludźmi były bardzo wzruszające. To było 14 lat temu, w sześćdziesiątą rocznicę powstania warszawskiego. Jak mówiłem, krąg osób był ogromny, duży, ale taki… Tutaj zachęcałbym – wiem, że kancelaria ma ogromne doświadczenie w tym zakresie, ma cały departament, który się tymi sprawami zajmuje – żeby właśnie w trakcie dalszych prac nad wdrażaniem tej ustawy ten element został uwzględniony. Może być to bardzo ważne wydarzenie w środowisku lokalnym czy na skalę ogólnopaństwową, czy regionalną. Dziękuję bardzo.

Źródło: Senat RP