Opublikowano w kategorii: Aktualności

Aktualności

Oświadczenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

Do mojego Biura Senatorskiego zwrócili się przedstawiciele samorządu i druhowie OSP z
gminy Siemiątkowo w powiecie żuromińskim. Moi rozmówcy wskazali na problem, jakim
jest brak wozu strażackiego w OSP Krzeczanowo. Ta jednostka istniejąca od 1928 roku już
dwukrotnie zabiegała o dofinansowanie pojazdu pożarniczego, bezskutecznie. Obecnie
Gmina Siemiątkowo pozyskała dofinansowanie od Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 130.000 złotych, gmina ze swej strony zabezpieczyła na ten cel 150.000 złotych, brakuje ok 500.000 złotych. Zabieganie o zakup samochodu pożarniczego jest tym bardziej zasadne, że w ostatnim czasie został wycofany z eksploatacji ponad 30-letni samochód gaśniczy i druhowie podążają do pożarów swoim autami osobowymi. To jest sytuacja groźna dla lokalnej społeczności i bezpieczeństwa podróżujących drogą Mława – Radzanów –Krzeczanowo – Raciąż – Płońsk, która w wyniku przebudowy odcinka drogi krajowej E-7 zostanie dodatkowo obciążona. W związku z tym proszę o informację, czy jest możliwość wsparcia finansowego zakupu wozu gaśniczego dla OSP Krzeczanowo.

Jan Maria Jackowski

Źródło: Oświadczenia