Opublikowano w kategorii: Aktualności

VI Polsko-Hiszpańskie Forum Parlamentarne Santiago de Compostela

W dniach 24- 25 czerwca w Santiago de Compostela w Hiszpanii odbywało się VI Polsko -Hiszpańskie Forum Parlamentarne.  Polski Parlament reprezentowali:  Stanisław Karczewski marszałek Senatu RP wraz senatorami RP Andrzejem Stanisławkiem, Kazimierzem Wiatrem, Jarosławem Rusieckim, Jerzym Fedorowiczem, Jarosławem Obrembskim, Adamem Gawędą, Rafałem Ślusarzem, Waldemarem Sługockim,  Janem Marią Jackowskim, Łukaszem Mikołajczykiem. Po przylocie do Santiago de Compostela polska delegacja po powitanie przez gospodarzy Forum Parlamentarnego zwiedziła Stare Miasto  i Katedrę Św. Jakuba. Santiago de Compostela to Miejsce spoczynku  Św. Jakuba Większego, jednego z dwunastu apostołów, uczniów Jezusa Chrystusa Od średniowiecza znany ośrodek kultu i cel pielgrzymek. Do Santiago de Compostela, które było w tamtym czasie jednym z trzech głównych celów średniowiecznego pątnictwa (obok Rzymu oraz Ziemi Świętej) wyruszali ludzie wszystkich stanów. Pielgrzymka do grobu apostoła bywała też traktowana jako element resocjalizacji.

Podczas zwiedzania uczestnicy spotykali naszych rodaków wśród  których znalazł się  Pan Jakub z powiatu gliwickiego, pielgrzymujący z Polski przebywając pieszo drogę do Santiago de Compostela.

Wszyscy pielgrzymi docierają do ” Muszli Św. Jakuba ” – punktu zero symbolizującego ukończenie pielgrzymki.

Parlamentarzyści z Polski uczestniczyli w Mszy Świętej, odprawionej w Katedrze , gdzie spoczywa apostoł Św. Jakub.

Nabożeństwo sprawował abp. Julián Barrio Barrio.

W Mszy Św. wzięła udział młodzież z Wielkopolski, wykonując pieśni religijne.

Późnym popołudniem zostało zainaugurowane VI Polsko- Hiszpańskie Forum Parlamentarne.  Forum otworzyło wystąpienie przewodniczącej Kongresu Deputowanych Any Pastor Julián, która podkreśliła, że VI Polsko-Hiszpańskie Forum Parlamentarne odbywa się w szczególnym miejscu – zarówno dla Hiszpanów, jak i Polaków. „Jesteśmy w mieście Santiago de Compostela, w Galicji, w Hiszpanii” – mówiła. Przewodnicząca przypomniała, że miasto jest stolicą Galicji i celem podróży wielu pielgrzymów już od czasów średniowiecza. „Niektórzy przybywali drogą morską inni szli pieszo. Dziękując za aktywność Polski i jej wkład w reaktywację szlaku św. Jakuba stwierdziła, że „budowanie wspólnej tożsamości pozwala nam stawić czoła współczesnym problemom”. „Hiszpania i Polska to bratnie kraje – mamy wiele wspólnej historii” – mówiła. Przewodnicząca wyraziła opinię, że „parlamenty powinny uczestniczyć w decyzjach podejmowanych w Parlamencie Unii Europejskiej. Nie możemy pozostawać biernymi wobec ruchów migracyjnych. Musimy wypracować wspólne humanitarne stanowisko”.  W imieniu Senatu Rzeczypospolitej Polski marszałek Stanisław Karczewski wyraził wdzięczność hiszpańskim władzom za wspieranie Polaków mieszkających w Hiszpanii (a jest ich około 100 tysięcy) w ich działaniach służących utrzymaniu polskości, polskiej kultury i języka polskiego, a także ich związków z krajem przodków. Marszałek mówił również o wspólnej historii i wielkich postaciach łączących Polskę i Hiszpanii.  Marszałek podkreślił, że przemawiając w Santiago de Compostela nie może nie wspomnieć o sanktuarium Św. Jakuba. Przypomniał, że stary szlak pielgrzymkowy tu wiodący – Via Regia, stanowiąca część Camino de Santiago, istnieje w Polsce co najmniej od 1252 r. Dziś jest odbudowywana po zniszczeniach doznanych w latach 1917-1989. Dodał, że jej rekonstrukcja może być symbolem odbudowywania jedności kulturowej Europy po szaleństwach XX wiecznych totalitaryzmów.

Podczas forum uczestnicy w czterech sesjach roboczych poruszyli tematykę relacji dwustronnych, handlu i gospodarki. Omówiono też kwestie turystyki, edukacji i kultury.  W dyskusji dotyczącej infrastruktury drogowej w Polsce podkreślono, że  realizowany jest program wieloletni pn. „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023″, w którym wykonawcami są firmy budowlane, zarówno krajowe jak i zagraniczne, w tym również firmy hiszpańskie. Występują one jako samodzielni generalni wykonawcy, jak również we współpracy z innymi podmiotami jako członkowie konsorcjów. W dziedzinie współpracy inwestycyjno-kapitałowej Polskę i Hiszpanię łączą ścisłe więzy biznesowe. Łączna wartość kapitału zainwestowanego przez firmy hiszpańskie w Polsce wyniosła według NBP na koniec 2016 r. 10,2 mld EUR, co daje Hiszpanii 5. miejsce pod względem wartości dotychczas zainwestowanego kapitału w naszym kraju. Wartość polskich inwestycji w Hiszpanii nie jest zbyt duża (-45,1 mln EUR w 2016 r.), jednak polscy inwestorzy wykazują coraz większe zainteresowanie tym rynkiem. Do największych inwestorów polskich na rynku hiszpańskim wg sektorów należą (dane za 2016 r.): IT (X-Trade Brokers, Asseco Poland S.A, Comarch), Finanse (XTB, Kruk S.A.), Chemia (Selena Co S.A.), Motoryzacja (Boryszew S.A., Solaris Bus & Coach), Ochrona (Point A), Wyposażenie wnętrz (Amica Electrodomesticos S.L., Fakro Spain S.L.), Farmacja i medycyna (Adamed Laboratorios S.L., Farmaprojects S.A., Docplanner), Branża spożywcza (Can-pack S.A., Frutadores S.L., AmRest Sp. z o.o.). Sfera edukacji w języku polskim pozostaje  w zainteresowaniu polskiego Ministerstwa Edukacji i Nauki, które jest gotowe wspierać nauczanie języka polskiego w szkołach funkcjonujących w hiszpańskim systemie oświaty. W czwartej, podsumowującej sesji roboczej podpisano dokument końcowy spotkania – konkluzję.  W podpisanym dokumencie ustalono, że hiszpańscy i polscy parlamentarzyści będą obchodzić ważne rocznice. Setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę, 550. rocznica powstania dwuizbowego Parlamentu polskiego i czterdziesta rocznica uchwalenia Konstytucji Hiszpanii to jubileusze wydarzeń, z których Narody Polski i Hiszpanii mogą być dumne i które symbolizują, jak wiele osiągnęły nasze kraje w minionych dekadach. Hiszpańscy i polscy parlamentarzyści podkreślili  doskonały stan stosunków dwustronnych między naszymi krajami, opierających się na strategicznym sojuszu uzgodnionym w 2003 r., których wyrazem są Hiszpańsko- Polskie Konsultacje Międzyrządowe i Fora Parlamentarne. Wyrażają ponadto nadzieję, że XIII edycja Konsultacji Międzyrządowych Polska – Hiszpania będzie miała miejsce jeszcze w 2018 roku w Hiszpanii. Uczestnicy Forum Parlamentarnego wyrazili przekonanie, że turystyka jest szczególnie przydatnym narzędziem do zbliżenia między naszymi społeczeństwami. Wzrost liczby turystów to bardzo pozytywne zjawisko. Należy więc kontynuować wysiłki zmierzające do rozwijania potencjału turystycznego.
Członkowie parlamentów Hiszpanii i Polski wzywają swoje Rządy, aby dalej pracowały nad promocją obu krajów jako celów podróży turystycznych, szczególnie aby podjęte zostały inicjatywy pozwalające poznać atrakcje turystyki kulturalnej obu narodów. W tym sensie Szlak do Santiago stanowi doskonały przykład europejskiego dziedzictwa kulturowego, opierającego się na wartościach wspólnych dla obu naszych krajów.

Na zakończenie obrad Forum Parlamentarnego do wspólnej fotografii stanęli przewodniczący Parlamentów Polski i Hiszpanii wraz z uczestnikami obrad i premierem autonomicznego regionu – Galicji.