Opublikowano w kategorii: Aktualności

Święto Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

28 maja odbyła się uroczysta sesja w UKSW z okazji święta uczelni.

W auli Jana Pawła II zgromadziły się władze uczelni, studenci i zaproszeni goście. Uroczystą sesję rozpoczęło wystąpienie JM, ks. prof. Stanisława Dziekońskiego, rektora UKSW. Ksiądz Rektor nawiązał do obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości. W swoim przemówieniu wskazał przede wszystkim na postać kardynała Stefana Wyszyńskiego, który wywarł ogromny wpływ na sumienia i postawy rodaków w powojennej Polsce. Jak zauważył ks. prof. Dziekoński kwestie wolności i patriotyzmu były dla Prymasa bardzo istotne. Przyszłość Polski widział On w ludziach młodych i zwracał uwagę na potrzebę wychowania ich w duchu miłości do Ojczyzny. „Całe życie Prymasa było poświęcone pracy dla Kościoła i Polski” –  mówił ks. Rektor – „a świadectwem tego są zapiski prowadzone na przestrzeni ponad 30 lat”. W trakcie sesji zostały odczytane listy gratulacyjne m.in. od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu RP, Marka Kuchcińskiego,  Prezesa Rady Ministrów, Mateusz Morawieckiego.

 

W dalszej części uroczystości została przeprowadzona promocja doktorską.  Tytuł doktora otrzymały 62 osoby, które złożyły uroczystą przysięgę doktorską, wśród których był senator RP Jan Maria Jackowski.