Opublikowano w kategorii: Aktualności

Aktualności

Oświadczenie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Do mojego Biura Senatorskiego zwrócili się obywatele zaniepokojeni rozwiązaniami prawnymi, które mają się znaleźć w ustawie o szkolnictwie wyższym. Moi rozmówcy podnoszą problem jakim jest brak ujęcia w ustawie Architektury i Urbanistyki jako samodzielnych dyscyplin naukowych. Architektura zawsze skupiała w sobie najpierw sztukę ale jednocześnie technikę i naukę, w niej znajdywały wyraz najbardziej złożone i piękne idee, każda władza miała świadomość wyjątkowości architektury jako królowej sztuk w ich starożytnym rozumieniu czyli umiejętności i nauk. W związku z tym proszę o informację, czy nowoczesna ustawa o szkolnictwie wyższym chcąc być tworzoną na miarę przyszłych wieków powinna wskazywać na szczególną rolę architektury jako odrębnej dyscypliny obok dyscyplin naukowych i artystycznych.

 

Jan Maria Jackowski

Źródło: Oświadczenia