Opublikowano w kategorii: Aktualności

Aktualności

Oświadczenie do Prezydent Miasta Warszawy

Do mojego Biura Senatorskiego zwrócili się przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej „ „Osiedle Zacisze”.  Moi rozmówcy poinformowali o braku do dnia dzisiejszego rozstrzygnięcia  wniosku o przyznanie odszkodowania za grunt zajęty pod drogę publiczną oraz  nie uregulowania stanu prawnego gruntów, na których zostały posadowione budynki SM „Osiedle Zacisze”. Sprawa ciągnie się od wielu lat. Problem polega na tym, że sprawą zajmują się dwa różne wydziały Urzędu Miasta: odszkodowanie za ul. Uznamską prowadzi Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa z siedzibą ul. Chałubińskiego 8 (sprawę prowadzi P. Katarzyna Kuć, tel. 22 44 39 526) zaś zarząd własnością działek na rowie jest w gestii Urzędu Dzielnicy Targówek, Wydział Gospodarowania Nieruchomościami ul. Kondratowicza 20. To te dwa biura Miasta korespondują ze sobą i próbują ustalić warunki zamiany działek, a Spółdzielnia niewiele może zrobić, aby to procedowanie trwało szybciej.  Sytuacja jest patowa, a obecny stan stawia w bardzo trudnej sytuacji mieszkańców budynków, które są w części położone na gruntach spółdzielni i części gruntów miasta, co nie pozwala założenie ksiąg wieczystych z wszelkimi tego konsekwencjami.  W związku z tym proszę informację, kiedy nastąpi uregulowanie opisanych wyżej problemów.

 

Jan Maria Jackowski

Źródło: Oświadczenia