Opublikowano w kategorii: Opinie i echa

Biało Czerwona i Pancerne Skrzydła w Belgii

W niedzielę 6 maja w Brukseli delegacja Czarnej Dywizji wraz pocztem sztandarowym wzięła udział na zaproszenie ambasadora RP w Królestwie Belgii Artura Orzechowskiego w obchodach Światowego Dnia Polonii i Flagi RP.

 

Poczet zaprezentował historyczny Sztandar Stowarzyszenia 1. Polskiej Dywizji Pancernej „Benelux”. 

Uroczystości w Belgii zgromadziły liczną delegację polskich parlamentarzystów z Marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim na czele. W składzie delegacji byli senatorowie z Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą: Maciej Łuczak, Artur Warzocha, Jan Maria Jackowski, Małgorzata Kopiczko, Andrzej Pająk, Antoni Szymański oraz posłowie Małgorzata Gosiewska i Wojciech Ziemniak. Marszałkowi towarzyszyli także przedstawiciele organizacji polonijnych: Dariusz Bonisławski, prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Mikołaj Falkowski, prezes Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, Lilia Luboniewicz sekretarz Zarządu Fundacji Wolność i Demokracja oraz wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Papierz i dyrektor Biura do spraw Kontaktu z Polonią i Polakami za Granicą Kancelarii Prezydenta Kazimierz Kuberski.

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej reprezentował gen. broni Janusz Adamczak – Polski Przedstawiciel Wojskowy przy Komitetach Wojskowych NATO i UE wraz z delegacjami polskich oficerów służących w różnych strukturach NATO I UE. Delegacji Czarnej Dywizji przewodniczył ppłk Waldemar Szczepaniak. Dzień Polonii i Polaków za Granicą obchodzony jest 2 maja od 2002 roku – pierwsze edycje miały miejsce w Warszawie, a od 2008 r. odbywały się także wśród środowisk polonijnych za granicą. Dotychczas Dzień Polonii za granicą odbył się w Grecji, Rosji, Kanadzie, Ukrainie, Czechach, Serbii, Węgrzech, Szwecji i w 2018 w Belgii.

W niedzielne południe delegacja Czarnej Dywizji wraz z historycznym sztandarem Stow. 1 PDPanc „Benelux” towarzyszyła marszałkowi Senatu RP St. Karczewskiemu i Ambasadorowi RP w Królestwie Belgii Arturowi Orzechowskiemu w Sanktuarium Matki Bożej Ubogich w Banneux, gdzie marszałek odsłonił obraz Matki Boskiej z Gietrzwałdu i złożył przed nim tzw. „wotum wdzięczności”. Przed laty żołnierze gen. Maczka wielokrotnie pielgrzymowali do Banneux. W dalszym ciągu niedzielnych uroczystości przedstawiciele Senatu i najwyższych władz państwowych uczestniczyli we mszy św. celebrowanej przez ks. prof. Waldemara Chrostowskiego, Konsultora Rady Episkopatu Polski ds. Dialogu Religijnego, w kościele Notre Dame de la Chapelle. Przybyło około 40 pocztów sztandarowych szkół polskich i organizacji. Na ich czele kroczył poczet sztandarowy Czarnej Dywizji z historycznym sztandarem, który skupiał przez lata żołnierzy gen. Maczka i ich sympatyków w krajach Beneluxu. W trakcie zgromadzenia blisko tysiącu uczestników przybliżono dzieje sztandaru i jego znaczenie dla Czarnej Dywizji.

Obecna była także licznie przybyła Polonia. Środowiska zrzeszone w Federacji Organizacji Polskich Pancerniaków reprezentował zarząd Stowarzyszenia 1 PDPanc „Belgia” z prezesem Dirkiem Verbeke na czele. Świąteczny dzień zakończyła uroczysta gala w teatrze Saint Michel. Za działalność na rzecz Polonii, w dniu światowych obchodów jej święta, marszałek Karczewski, wręczył senackie medale za zasługi w takich kategoriach jak: kombatanci, edukacja, zespoły folklorystyczne, kultura, działalność społeczna i organizacje polonijne. Uhonorowani zostali: Jan Brzeski, który jako ochotnik brał udział w Wojnie Obronnej 1939 roku; Monika Pruska – kierowniczka Szkolnego Punku Konsultacyjnego im. generała Stanisława Maczka za efekty pracy dydaktycznej i instytucjonalnej dla polskiej i flamandzkiej społeczności w Antwerpii, Isabella Polain za działania mające na celu wprowadzenie zajęć z języka polskiego dla polskich uczniów uczęszczających do francuskojęzycznych szkół podstawowych w Walonii i Brukseli w ramach programu OLC-Pologne, zespół „Spotkanie” przedstawiający utwory i stroje z różnych stron Polski; wyróżniono tenora Marka Torzewskiego za „wieloletnią działalność na rzecz rozsławiania polskiej kultury”; Mariusza Gojdę związanego ze Szkołą Polską im. Generała Stanisława Maczka w Antwerpii oraz Związek Polaków w Belgii, który obchodzi w tym roku 95-lecie istnienia.

Delegacja Czarnej Dywizji w drodze do Brukseli odbyła spotkanie koordynacyjne dotyczące wspólnie planowanych przedsięwzięć związanych z popularyzacją czynu żołnierzy gen. Maczka w Niderlandach. Zapalono znicze na grobie legendarnego Generała w Bredzie. Wizyta w Belgii byłą również okazją do dokonania uzgodnień związanych z planowaną wizytą delegacji Czarnej Dywizji na polach Flandrii w Ypres, w drodze do Normandii. W sierpniu br. planuje się m.in uczestnictwo żołnierzy spod znaku husarskiego skrzydła w legendarnej ceremonii „The Last Post” celebrowanej codziennie pod pomnikiem Menin Gate, upamiętniającym żołnierzy poległych w czasie Wielkiej Wojny na polach Flandrii. W drodze powrotnej do kraju delegacja Czarnej Dywizji odbyła także spotkanie robocze w Hadze z ambasadorem RP w Królestwie Niderlandów Marcinem Czepelakiem. Dotyczyło ono wspólnie planowanych na lata 2018-2019 przedsięwzięć promocyjno-kulturalnych i edukacyjnych dotyczących popularyzacji czynu zbrojnego poprzedników 11 DKPanc z legendarnej 1. PDPanc.

***

Historyczny Sztandar Stowarzyszenia 1. Polskiej Dywizji Pancernej „Benelux”. Stowarzyszenie otrzymało Sztandar w 23 – rocznicę powołania organizacji, początkowo jako Koła 1. Dywizji Pancernej „Belgia”. Został on wręczony jej członkom z prezesem Ryszardowi Łuczakiem na czele w ramach obchodów 45 -lecia walk 1. Dywizji Pancernej w Belgii i Holandii, we wrześniu 1989 roku. Wśród fundatorów sztandaru znalazły się zarządy 30 miast i gmin wyzwolonych przez żołnierzy gen. Maczka we wrześniu i październiku 1944 r. oraz osoby prywatne. Ich nazwy i tytuły umieszczone są zgodnie z polską tradycją na drzewcu sztandaru. Stowarzyszenie 1. DPanc „Benelux” aktywnie utrzymywało kontakty z wieloma społecznościami lokalnymi we Flandrii i Brabancji, brało udział w wielu uroczystościach, m.in dwudziestu jego członków zabezpieczało wizytę i pełniło służbę przy ołtarzu w trakcie wizyty św. Jana Pawła II w Belgii w 1985 r. Stowarzyszenie 1. DPanc „Benelux” pełniło kluczową rolę na początku roku 1990-tego w nawiązywaniu kontaktów roboczych przez środowiska Wojska Polskiego, głównie 11 DKPanc z Żagania, z kołami 1. DPanc. i weteranami dywizji w Europie Zachodniej oraz zainicjowaniu procesu przejęcia, zgodnie z wolą gen. Stanisława Maczka, ich dziedzictwa, barw i symboli przez 11 DKPanc.11. 09.1991 roku pod sztandarem Stow. 1. DPanc.”Benelux” żołnierze gen. Maczka symbolicznie powrócili do Polski. Od października 2011 roku sztandar znajduje się w zbiorach żagańskiego Centrum Tradycji Polskich Wojsk Pancernych. Od 04 czerwca b.r. będzie udostępniony na wystawie „Wyzwolenie Flandrii przez 1. Polską Dywizję Pancerną „, która będzie prezentowana do końca 2018 r. w Warszawie i gdańskim Muzeum II Wojny Światowej.

Tekst i zdjęcia: Waldemar Kotula