Opublikowano w kategorii: Aktualności

Aktualności

IV Diecezjalna Pielgrzymka Strażaków

5 maja w sobotę do Sanktuarium Matki Boskiej Bartnickiej w Świętym Miejscu k.  Przasnysza dotarła IV Diecezjalna Pielgrzymka Strażaków. To wielkie duchowe wydarzenie dla braci strażackiej odbywa się co dwa lata w innej parafii.

Tegoroczna pielgrzymka do sanktuarium w Świętym Miejscu zgromadziła liczne zastępy druhów OSP z terenu całej diecezji.

W tym religijnym święcie uczestniczyli parlamentarzyści: senator RP Jan Maria Jackowski i poseł Anna Cicholska. Obecny był kierownik delegatury UW Krzysztof Bieńkowski.

Udział wzięli przedstawiciele samorządu z marszałkiem Sejmiku Mazowieckiego Adamem Struzikiem.

Zwieńczeniem pielgrzymki była uroczysta Msza Święta Polowa. Na błoniach przed Sanktuarium Matki Boskiej Bartnickiej w Świętym Miejscu zgromadziły się licznie poczty sztandarowe OSP i oddziały druhów wraz z mieszkańcami okolicznych miejscowości.

Uczestników przywitali wójt Gminy Przasnysz  Grażyna Wróblewska i starosta przasnyski Zenon Szczepankowski.

Mszę Świętą w koncelebrze z księżmi z okolicznych parafii sprawował ks. bp. Mirosław Milewski.

W wygłoszonej homilii hierarcha nawiązał do historii miejsca, gdzie odbywa się uroczystość. Jak wspomniał to miejsce szczególne na Północnym Mazowszu, gdzie od wieków wierni w modlitwie oddają się w opiekę patronce sanktuarium Matce Boskiej Bartnickiej. Zwracając się do strażaków ks. biskup podziękował im za trud i narażanie własnego życia dla ratowania innych.

Podczas Nabożeństwa odbył się obrzęd poświęcenia nowych pojazdów strażackich.

W trakcie uroczystości głos zabrał senator RP Jan Maria Jackowski, który w pierwszych słowach złożył podziękowania braci strażackiej za nieustanną gotowość  do niesienia pomocy ofiarom pożarów i innych zagrożeń. Senator w swoim słowie podkreślił wagę systemu bezpieczeństwa, jaki tworzą jednostki OSP w całym kraju.  Jak powiedział,  obecny rząd dostrzegając wielkie znaczenie OSP sukcesywnie wyposaża jednostki w sprzęt ratowniczy i wozy bojowe, czego przykładem jest partycypacja w kosztach zakupu właśnie przekazanych wozów strażackich. Ratowanie życia i dobytku to podstawowe zadanie druhów z OSP, jednak strażacy pełnią  też piękna służbę w czasie uroczystości religijnych, stanowiąc asystę, za co też należą się słowa podziękowania, mówił senator Jackowski. Na zakończenie złożył strażakom i ich rodzinom serdeczne życzenia.

Uroczysta pielgrzymka to też chwila na rozmowy o sprawach regionu.