Opublikowano w kategorii: Opinie i echa

Co dalej z komunikacją autobusową w regionie? Ministerstwo Infrastruktury odpowiada sentorowi

Komunikacja Publiczna, dalej komunikacją autobusową regionie Ministerstwo Infrastruktury odpowiada senatorowi - zdjęcie, fotografia

Utworzenie pakietów linii komunikacyjnych – to pomysł i zarazem odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury na likwidację kolejnych przewozów autobusowych w kraju, w tym m.in. w powiecie ciechanowskim. Oświadczenie w tej sprawie, po ogłoszeniu decyzji o likwidacji PKS Ciechanów, skierował do szefa resortu infrastruktury senator Jan Maria Jackowski.

Parlamentarzysta podkreślał, że mieszkańcy w regionie płocko-ciechanowskim są zaniepokojeni zjawiskiem zmniejszania się na terenie gmin liczby regularnych połączeń autobusowych, które świadczy firma Mobilis. – Do tego dochodzi też coraz częściej skracanie godzin otwarcia budynków dworcowych, np. dworzec autobusowy w Mławie jest czynny do godziny 15.00. W rozmowach z mieszkańcami pada też informacja o zaprzestaniu działalności przewozowej wspomnianej firmy w oddziałach w Ciechanowie, Mławie i Płońsku. Te wszystkie informacje powodują duży niepokój mieszkańców północnego Mazowsza, którzy na co dzień korzystają z komunikacji autobusowej – alarmował senator.

W udzielonej przed kilkoma dniami odpowiedzi Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że otrzymuje zgłoszenia od mieszkańców z wielu części kraju, gdzie w związku z likwidacją przez przewoźników niedochodowych linii, powstają tzw. białe plamy komunikacyjne, a brak dostępu do transportu powoduje wykluczenie społeczne i wywołuje duże niezadowolenie mieszkańców wielu regionów kraju.

– Obywatele domagają się od władz publicznych zapewnienia należnego im prawa dostępu do autobusowego transportu publicznego. W odpowiedzi na te postulaty Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest zapewnienie spójności komunikacyjnej kraju i eliminowanie tzw. białych plam transportowych w rejonach, gdzie regularna komunikacja autobusowa nie istnieje lub nie zaspokaja lokalnych potrzeb mieszkańców – zapowiada resort i wyjaśnia, że wspomniany projekt ustawy przewiduje pakiety linii komunikacyjnych ujęte w planach transportowych, gdzie zasadniczą rolę w kształtowaniu transportu zbiorowego w przewozach autobusowych przypisano samorządom. Na terenie gmin, powiatów czy województw usługi przewozowe mają świadczyć wyłączni ci przewoźnicy, którzy podpiszą umowę na świadczenie usług z samorządem. Komercyjny przewóz osób będzie możliwy jedynie na trasach międzywojewódzkich.

Pakiety linii komunikacyjnych mają zawierać co najmniej jedną linię o dużym potoku pasażerskim i co najmniej jedną linię o małym potoku pasażerskim, rozłożone równomiernie pomiędzy poszczególne pakiety. – Rozwiązanie takie ma na celu stworzenie warunków dla uruchamiania linii komunikacyjnych i dojazd do miejscowości nie obsługiwanych dotąd przez przewoźników. Organizatorzy transportu będą mieli możliwość planowania, tworzenia i rozwoju przewozów użyteczności publicznej na swoim obszarze, poprzez samodzielne tworzenie pakietów oraz dobór określonych linii komunikacyjnych, w sposób zapewniający realizację potrzeb przewozowych lokalnych społeczności. Nowelizacja ustawy przewiduje możliwość szerokiego udziału przedsiębiorców przewozowych w obsłudze pakietów linii komunikacyjnych, przyznając dostęp do ich obsługi w drodze otwartych, przejrzystych i niedyskryminujących procedur przetargowych – informuje Ministerstwo Infrastruktury. Przetargi na pakiety linii będą organizowały samorządy.

Zgodnie z projektem ustawy organizator transportu będzie miał również obowiązek opracowania planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, niezależnie od liczby mieszkańców na terenie jego działalności. Według resortu infrastruktury ma to zapewnić możliwość tworzenia i rozwoju komunikacji publicznej na obszarach wykluczonych do tej pory komunikacyjnie. Co istotne projekt zakłada utrzymanie dopłat do biletów ulgowych dla wszystkich osób do nich uprawnionych.

Obecnie trwają konsultacje społeczne oraz uzgodnienia międzyresortowe w sprawie proponowanej zmiany ustawy. Ministerstwo Infrastruktury analizuje uwagi i propozycje do tego projektu. Nie wiadomo jeszcze, kiedy nowe przepisy miałby wejść w życie.

Źródło: ciechanowinaczej.pl