Opublikowano w kategorii: Aktualności

Posiedzenie Konwentu państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

W miniony piątek 6 kwietnia odbyło się kolejne posiedzenie Konwentu PWSZ w Ciechanowie. W posiedzeniu wziął udział senator RP Jan Maria Jackowski- członek konwentu. Podczas posiedzenia, które otworzył rektor PWSZ prof. Leszek Zygner zostały omówione bieżącą działalność uczelni. W trakcie obrad członkowie konwentu przedyskutowali przedstawione plany rozwoju PWSZ.

Po posiedzeniu konwentu odbyło się spotkanie Wielkanocne z pracownikami, wykładowcami i osobami współpracującymi w PWSZ.

Podczas spotkania głos zabrał senator RP Jan Maria Jackowski.

Senator w swoim słowie odniósł się też do osiągnięć uczelni w poszerzaniu bazy naukowej, która w sposób wymierny przyczynia się do wzrostu rankingu uczelni. Na zakończenie Jackowski zdeklarował swoje ciągłe wsparcie dla rozwoju tej potrzebnej na Północnym Mazowszu wyższej szkoły.