Opublikowano w kategorii: Aktualności

Uczciliśmy Powstańców Styczniowych

6 kwietnia w Radzanowie odbyły się uroczystości poświęcone bohaterskim powstańcom z 1863 roku.

Uroczystości rozpoczęło spotkanie w Zespole Szkół w Radzanowie, podczas którego uczniowie zaprezentowali program okolicznościowy.

W uroczystościach wzięło szerokie grono zaproszonych gości.

Obecny był senator RP Jan Maria Jackowski wraz z kierownikiem delegatury UW Krzysztofem Bieńkowskim.

Udział wzięli wójt gminy Radzanów Andrzej Wójcik, starosta mławski Włodzimierz Wojnarowski i burmistrz Mławy Sławomir Kowalewski. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele służb mundurowych i samorządowcy i oczywiście uczniowie szkoły.

Program okolicznościowy w zespole szkół rozpoczęło wystąpienie dyrektora szkolnej placówki Witolda Okumskiego, który po powitaniu zaproszonych gości w krótkim rysie historycznym przytoczył zebranym wydarzenia sprzed 155 lat. Dyrektor wspominając powstańczych bohaterów odniósł się do obchodzonej w tym roku 100. rocznicy odzyskania niepodległości, jako celu wszystkich zrywów naszych przodków na przestrzeni wieków.

W trakcie spotkania głos zabrał senator RP Jan Maria Jackowski, składając na ręce dyrektora podziękowania dla kadry pedagogicznej szkoły za wkład w edukowanie młodzieży w historii naszej Ojczyzny. Odnosząc się do rocznicowych obchodów senator przypomniał wiele miejsc na Północnym Mazowszu, gdzie bohaterowie Powstania Styczniowego stoczyli bój z carskim wojskami.Na zakończenie sen. Jackowski podkreślił wagę upamiętniania bohaterów walki o niepodległość, dzięki czemu młode pokolenia poznają historię naszego kraju.

Podczas spotkania uczniowie zaprezentowali program słowno – muzyczny przedstawiając utwory odnoszące się do Powstania Styczniowego.

Dalsza część obchodów odbyła się na leśnej polanie pod m. Wróblewo, gdzie 155 lat temu oddział powstańczy zmierzył się w nierównej walce z carskimi wojskami.

Powstańcy podczas nierównej potyczki ponieśli porażkę tracąc ponad stu towarzyszy , którzy spoczęli w pobliżu upamiętniającego tamte wydarzenia obelisku.

W 155. rocznicę bohaterskiej walki  pod pamiątkowym obeliskiem miejscowe stowarzyszenia rekonstrukcyjne zaciągnęły wartę.

Uroczystość rozpoczął występ grupy sygnalistów z Lasów Państwowych, którzy zaprezentowali  wiązankę muzyki myśliwskiej.

Następnie głos zabrał przedstawiciel Nadleśnictwa Dwukoły, który  przedstawił działania leśników w ochronie miejsc pamięci na terenie nadleśnictwa.

Podczas uroczystości uczestnicy mogli wysłuchać pięknego występu jednego z rekonstruktorów, który zaprezentował fragmenty poezji opiewającej bohaterstwo i ofiarę Powstańców Styczniowych.

Zebrani w modlitwie podczas polowego nabożeństwa, które poprowadził ks. Bogdan Pawłowski oddali cześć powstańcom poległym pod Wróblewem.

Na zakończenie uroczystości pod Wróblewem uczestnicy złożyli wiązanki kwiatów u stóp obelisku, oddając pokłon bohaterskim powstańcom.