Opublikowano w kategorii: Aktualności

Aktualności

Oświadczenie do wiceprezes Rady Ministrów Beaty Szydło

W związku z telewizyjną wypowiedzią Pani Premier, o tym, że „nie ma w tej chwili większego wyzwania przed polskim państwem niż demografia” („Warto rozmawiać”, TVP 1, 06.03.2018), którą w pełni podzielam zwracam się ze sprawą mająca zasadnicze znaczenie dla wdrażania polityki pronatalistycznej państwa. Zwracam się za tym z wnioskiem o rozważenie przez rząd RP ustawowego rozwiązania problemu uposażenia emerytalnego matek w rodzinach wielodzietnych. Chodzi o wypracowanie racjonalnego i solidarnościowego mechanizmu ustalania wymiaru świadczenia emerytalnego dla matek, które urodziły więcej niż czworo dzieci, a w czasie, kiedy wychowywały je i korzystały z urlopu wychowawczego, od ich wynagrodzeń nie były odprowadzane składki emerytalne i rentowe, co w sposób znaczący obniża ich przyszłe świadczenie. W ten sposób społeczeństwo ekonomicznie dyskryminuje kobiety wychowujące dzieci, choć właśnie one i ich rodziny tworzą kapitał ludzki, dzięki czemu amortyzują negatywne skutki zapaści demograficznej.

 

Jan Maria Jackowski

Źródło: Oświadczenia