Opublikowano w kategorii: Aktualności

Aktualności

Oświadczenie do ministra infrastruktury

Do mojego Biura Senatorskiego zwrócili się Państwo  Grzegorz I Barbara  Bluszcz zamieszkali we wsi Dłużniewo gmina Baboszewo w powiecie płońskim. Moi rozmówcy poruszyli ogromny dla nich problem, jakim jest zaprojektowanie Miejsca Obsługi Podróżnych i zbiornika retencyjnego na ich działce w ramach modernizacji S-7. Sytuacja, w której powstałaby projektowana inwestycja, spowodowałaby likwidację gospodarstwa rolnego, specjalizującego się w o profilu mlecznym. Plany budowy powodują, że  z całej działki rolnej pozostaną tylko budynki mieszkaniowe i inwentarskie otoczone MOP i zbiornikiem retencyjnym, co uniemożliwia dalsze prowadzenie gospodarstwa.

Moi rozmówcy wskazują na brak precyzyjnych informacji ze strony GDKiA w sprawie zasadności projektowania na opisanym terenie w/w inwestycji. Są oburzeni, że nie dopełniono staranności w informowaniu ich oraz innych mieszkańców o planach GDKiA czemu dali również wyraz w podpisanej przez stu mieszkańców petycji wskazującej na lekceważące traktowanie obywateli przez GDKiA w sprawie MOP w Dłużniewie. Jak wynika z wizji lokalnej w nie odległym miejscu znajduje się teren którego zagospodarowanie pod inwestycję drogową nie będzie budzić żadnych kontrowersji, natomiast obecna koncepcja MOP i zbiornika retencyjnego nie dość, że pozbawia moich rozmówców możliwości pracy i rozwoju, ale też budzi ostry protest społeczności lokalnej. W związku z tą sytuacja zwracam się o informacje,  czy jest możliwa zmiana koncepcji dotyczącej usytuowania MOP i zbiornika retencyjnego na terenie gminy Baboszewo.

 

Jan Maria Jackowski

 

Źródło: Oświadczenia