Opublikowano w kategorii: Aktualności

Gala PCK Ciechanów

W Zajeździe” Tur” w Niestumiu już po raz kolejny odbył się bal charytatywny ” Gala PCK”.

W gali wziął udział senator RP Jan Maria Jackowski z małżonką. Obecny był kierownik delegatury UW Krzysztof Bieńkowski. Nie zabrakło przedstawicieli samorządu, przybyli m.in. wójt Gminy Ciechanów Marek Kiwit, radni z terenu powiatu ciechanowskiego.

Licznie byli reprezentowani przedstawiciele firm i instytucji na co dzień wspierających Polski Czerwony Krzyż.

Przybyłych uczestników przywitali dyr. oddziału PCK w Ciechanowie Bożena Podleńska i prezes OR/PCK Zdzisław Petrykowski.

Już tradycyjnie podczas gali zasłużonym działaczom wręczono wyróżnienia i odznaki honorowe. Podczas imprezy zbierano środki na działania statutowe Polskiego Czerwonego Krzyża, między innymi dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci najuboższych i promowanie honorowego krwiodawstwa. Uczestnicy mogli wziąć udział w loterii fantowej z wieloma atrakcyjnymi nagrodami, odbyła się także licytacja cennych przedmiotów. Później był czas na szaloną zabawę do białego rana.