Opublikowano w kategorii: Aktualności

Noworoczne spotkanie w Mazowieckiej Izbie Gospodarczej

12 stycznia w Ciechanowie odbyło się spotkanie członków Mazowieckiej Izby Gospodarczej.

W spotkaniu uczestniczył senator RP Jan Maria Jackowski wraz z poseł Anną Cicholską. Obecny był kierownik  delegatury UW Krzysztof Bieńkowski i przedstawiciele samorządu – prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński, przewodnicząca Sejmiku Mazowieckiego Wiesława Krawczyk.

Liczne grono zaproszonych gości stanowiły osoby reprezentujące instytucje współpracujące z przedsiębiorcami.

Na początku spotkania przybyłych powitał prezes Mazowieckiej Izby Gospodarczej w Ciechanowie Andrzej Bayer.

Podczas spotkania głos zabrał senator Jan Maria Jackowski, który przedstawił zebranym ostatnie rozwiązania ustawowe wpływające na uproszczenie zasad rozliczeń z organami skarbowymi podmiotów gospodarczych. Senator na zakończenie złożył przedsiębiorcom zgromadzonym w MIG życzenia sukcesów i rozwoju gospodarczego.