Opublikowano w kategorii: Publikacje prasowe

Tygodnik Niedziela – Sól ziemi: Początek jubileuszu 100-lecia Niepodległej

5 grudnia miało miejsce posiedzenia Zgromadzenia Narodowego.. Na
tym posiedzeniu przemawiał prezydent Andrzej Duda, który w dniu 150
rocznicy urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego nie tylko przypomniał
zasługi tego wielkiego Polaka, ale również zainaugurował obchody
przypadającego w przyszłym roku jubileuszu 100 odzyskania przez
Polskę niepodległości po 123 latach niewoli. Uroczystości jubileuszowe
są koordynowane przez Komitet Obchodów 100. rocznicy Odzyskania
Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, któremu przewodniczy na
mocy specjalnej ustawy Prezydent RP. Celem działań Komitetu jest
realizowanie w latach 2017-21 zadań polegających na upamiętnieniu i
uczczeniu wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem
niepodległości przez Polskę.
Jednakże obchody doniosłej rocznicy przeżywamy już w tym roku za
sprawą wybitnych Polaków, którzy przyczynili się do odzyskania
wolności. W tym roku przypadły m.in. rocznicę 150-lecia urodzin gen.
Mariusza Zaruskiego, pioniera polskiego żeglarstwa, taternika, narciarza,
twórcy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego;
Władysława Reymonta, pisarza, jednego z czołowych przedstawicieli
nurtu realistycznego w prozie okresu Młodej Polski, laureata Nagrody
Nobla w dziedzinie literatury za 4-tomową epopeję chłopską „Chłopi”;
Adama Stefana Sapiehy, kardynała i arcybiskupa krakowskiego, jednej z
czołowych postaci w dziejach Kościoła w Polsce pierwszej połowy XX
wieku, nazywanego Księciem Niezłomnym, który 1 listopada 1946 r.
wyświęcił Karola Wojtyłę; Leona Janta-Połczyńskiego, ziemianina,
doktora praw, polityka, działacza społecznego, ministra rolnictwa i dóbr
państwowych, senatora I i III kadencji w II Rzeczypospolitej, członka
Naczelnej Rady Ludowej w 1918 r.; gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego,
dowódcy I Korpusu Polskiego w Rosji i dowódcy powstania
wielkopolskiego; gen. Stanisława Szeptyckiego, w wojnie 1920 r.
dowódcy 4. Armii Wojska Polskiego, ministra spraw wojskowych w
drugim rządzie Wincentego Witosa, który 4 sierpnia 1923 r. rozkazem nr
126 ustanowił Święto Żołnierza Polskiego obchodzone 15 sierpnia; Marii
Skłodowskiej-Curie, jedynej kobiety w historii uhonorowanej nagrodą
Nobla w dwóch różnych dziedzinach nauk przyrodniczych; i wreszcie 5
grudnia marszałka Józefa Piłsudskiego, uchodzącego za
niekwestionowanego ojca niepodległości Polski.
W tym panteonie wybitnych Polaków swoje miejsce ma również prof.
Ignacy Mościcki, który został niedawno uczczony przez Senat RP
okolicznościową uchwałą. Ten naukowiec, wynalazca, budowniczego                           polskiego przemysłu chemicznego, polityk niepodległościowego, a w
latach 1926–1939 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej urodził się 1
grudnia 1867 roku w szlacheckiej rodzinie o tradycjach patriotycznych w
Mierzanowie k. Gruduska na północnym Mazowszu. Dziadek Ignacego
Mościckiego, Walenty Mościcki, był uczestnikiem powstania
listopadowego, a jego ojciec, Faustyn Mościcki, oraz stryjowie, Jan i
Kazimierz, walczyli w powstaniu styczniowym. Po zdobyciu
gruntowanego wykształcenia podjął pracę naukową i opatentował ok. 60
wynalazków. 1 czerwca 1926 roku został wybrany przez Zgromadzenie
Narodowe na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. O jego
postawie patriotycznej najlepiej świadczy fakt, że gdy został
prezydentem, przekazał nieodpłatnie państwu polskiemu prawa do
swych wynalazków. 30 września 1939 roku, będąc internowany w
Rumunii, w celu zachowania ciągłości istnienia i działania struktur
państwowych przekazał swoje prerogatywy – na mocy Konstytucji z
kwietnia 1935 roku – Władysławowi Raczkiewiczowi.
Poprzez imponujący kalendarz wydarzeń związanych z 100 rocznicą
odrodzenia Polski oddajemy hołd pokoleniu, ludziom, którzy w
warunkach, wydawało się, beznadziejnych Polskę nosili w sercu i całym
swoim życiem dali dowód swojego patriotyzmu oraz swojego wybitnego
talentu w pracy na rzecz niepodległości i wolności.

Jan Maria Jackowski

Źródło: Niedziela Ogólnopolska 50/2017