Opublikowano w kategorii: Aktualności

Aktualności

W Senacie RP – punkt porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017

Senator Jan Maria Jackowski:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Państwo Ministrowie!

Bardzo dobrze, że możemy – no, już prawie u schyłku roku, ale możemy – tutaj tę ustawę procedować, ponieważ widzimy, że z kształtu tej ustawy, którą zaproponował rząd, wyłania się też kształt priorytetów i problemów, które przed państwem polskim stoją. I stąd w toku dyskusji nie przypadkiem pytałem o produkcję stoczniową i o zabezpieczenie środków na tę spółkę, która realizuje zamówienia promowe, jak również na kwestie związane z ochroną zdrowia i łagodzeniem – bo inaczej tego nie można nazwać – skutków wobec tych producentów, tych rolników, tych obywateli, którzy zostali w sposób, no, okrutny potraktowani przez żywioł bodajże w lipcu 2017 r., kiedy klęska żywiołowa dotknęła tereny, gdzie ci ludzie żyją, mieszkają, pracują.

Wysoka Izbo! Jeżeli chodzi o przemysł stoczniowy, to jeżelibyśmy się przyjrzeli np. siatce połączeń z lotniska Goleniów i zobaczyli, jak low-costy, czyli linie niskokosztowe latają, tobyśmy zobaczyli, że siatka tych połączeń przynajmniej w pewnym okresie w bardzo istotny sposób odpowiadała kierunkowi migracji zarobkowej, jaką wysokospecjalizowani fachowcy z polskich stoczni podejmowali w związku z likwidacją ich miejsc pracy. Ja już nie chcę zaczynać tu dyskusji o tym, jaka była historia przemysłu stoczniowego, tym niemniej połączenia do Bergen nie były przypadkowe, dlatego że spawacze, wysoko wykwalifikowani pracownicy, którzy byli wykształceni w konstrukcji i budowie okrętów, po prostu wyjeżdżali za chlebem za granicę. Ja się bardzo cieszę, że obecny rząd podejmuje działania, które mają odbudować polski przemysł stoczniowy, polską gospodarkę morską, jak również szlaki śródlądowe. I chciałbym obecnemu tu panu ministrowi Jerzemu Maternie jako przedstawicielowi resortu, który tą problematyką się zajmuje, podziękować za tę determinację. Cieszę się, że również pan senator Sługocki, jako przedstawiciel opozycji, też docenia tutaj rolę pana ministra z tego resortu i tego kierunku myślenia o gospodarce i w ogóle szerzej o sprawach ogólnokrajowych.

Jeżeli chodzi o służbę zdrowia, to ja, Pani Minister, pytałem jeszcze – zwracam się do pani wiceminister zdrowia – o ten algorytm dotyczący… Chodzi o to, dlaczego różne rejony Narodowego Funduszu Zdrowia w różny sposób z tego miliarda będą korzystały. I sens mojego pytania był taki, że pytałem nie tylko o szpital wojewódzki w Ciechanowie, który jest oczywiście w moim okręgu wyborczym i jest to też bardzo ważna placówka zdrowia dla całego subregionu ciechanowskiego i dla północnego Mazowsza. Pytałem również o ten algorytm, o to, z czego wynikają te różnice, takie, że jedne województwa dostawały np. kwotę powyżej 100 milionów, a inne – niższą. Jak rozumiem, wynikało to z rozpoznania potrzeb, ale szczegółowo niech mi pani minister odpowie na to pytanie na piśmie.

Bardzo się cieszę, że wreszcie ten problem nadwykonań, który pojawia się tak często w debatach publicznych… My jako parlamentarzyści, jako senatorowie na co dzień spotykamy się z tym problemem w naszych okręgach wyborczych, ponieważ to my jako senatorowie często interweniujemy, piszemy, składamy oświadczenia, prosimy o informacje, czasami nawet bierzemy udział w trudnych negocjacjach czy wspieramy trudne negocjacje, które się toczą w tym obszarze. Jest to obszar, który jest szalenie ważny dla życia społecznego, dla państwa polskiego, i bardzo się cieszę, że 1 miliard zł zostaje tutaj przeznaczony… O ile wiem, to w ostatnich latach chyba nie było aż tak znaczącej kwoty, która byłaby przy okazji ustawy…

(Rozmowy na sali)

(Senator Kazimierz Kleina: Tłumaczyłem ci to przed chwilą…)

…okołobudżetowej skierowana na rozwiązanie…

(Rozmowy na sali)

Pan senator Kleina ze mną polemizuje…

(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: Ciii…)

(Wicemarszałek Maria Koc: Cisza! Proszę o ciszę.)

…ale ja pragnę zwrócić uwagę, że pani minister Głowala zwróciła uwagę, że problem dotyczy nadwykonań z lat 2008–2017, czyli że pozostały jakieś zaszłości z okresu minionego, przeszłego, a więc z czasów rządów poprzedniej koalicji. Te kwestie należałoby rozwiązać. Z tego punktu widzenia wyrażam satysfakcję i cieszę się, że te środki zostaną przekazane i ten problem będzie zminimalizowany. Bo, jak rozumiem, tego problemu, przynajmniej na razie, mimo tego miliarda złotych, wyzerować niestety się nie da.

No i wreszcie trzecia kwestia, te 100 milionów zł dla poszkodowanych. Ja się cieszę, że rząd konsekwentnie daje wsparcie, że państwo polskie okazuje solidarność z tymi, którzy zostali tak okrutnie doświadczeni – chodzi szczególnie o straty majątkowe, ale nie tylko, bo i zdrowotne, i inne – przez ten żywioł, ten kataklizm.

Wyrażam satysfakcję, że dzisiaj, jak mam nadzieję, tę ustawę przyjmiemy i jak najszybciej zostanie uruchomiona możliwość jej realizacji. Jak wiadomo, w tej ustawie jest zapisane, że wchodzi ona w życie z dniem następnym po podpisaniu przez pana prezydenta i ogłoszeniu w stosownym urzędowym monitorze. Dziękuję.

Źródło: Senat RP