Opublikowano w kategorii: Aktualności

Aktualności

W Senacie RP – punkt porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017

Senator Jan Maria Jackowski:

Senator Jan Maria Jackowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Nie planowałem zabierać głosu w tym punkcie, ale ponieważ pani senator Zdrojewska raczyła polemizować z moją wypowiedzią, to postanowiłem głos zabrać i wypowiedzieć się na temat pytań, które zadawałem w toku rozpatrywania tego punktu.

Otóż prawdopodobnie nie byłoby tej ustawy, Pani Poseł, gdyby nie działania rządu Donalda Tuska.

(Głos z sali: Ooo!)

Kwestia deputatów węglowych powstała w momencie, kiedy Donald Tusk był premierem. Kwestia obniżenia wpływów z abonamentu była wyraźna w momencie, w którym Donald Tusk sugerował Polakom niepłacenie abonamentu.

(Senator Barbara Zdrojewska: Ale to już…)

(Senator Leszek Czarnobaj: Kończ waść.)

Przypomnę, że tę kwestię omawialiśmy w czasach, kiedy pani jeszcze nie zasiadała w Senacie, a przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji był pan Jan Dworak. Pytałem go przy okazji rozpatrywania tego tematu przez Komisję Kultury i Środków Przekazu o to, jak wyglądała ściągalność abonamentu. I sam pan przewodniczący Dworak przyznał, że w wyniku wypowiedzi pana Donalda Tuska doszło do drastycznego zmniejszenia się wpływu z abonamentu. Rozumiem więc, że to wszystko, co pani później powiedziała, to była zasłona dymna do tego, dlaczego my musimy nad tą ustawą obecnie pracować. Dziękuję.

………………………………………………………………………………………………

Ja w trybie sprostowania, ponieważ pani senator do mnie się odnosiła.

Otóż ta kwota prawie 1 miliarda zł jest w gruncie rzeczy rekompensatą za słowa Donalda Tuska. Bo jak wykazał to pan senator Bierecki, jak zwrócił na to uwagę, w projekcie tej ustawy jest wyraźnie napisane, że ta kwota ponad 980 milionów zł jest rekompensatą z tytułu niewpłynięcia wpływów z abonamentu za lata 2010–2017. I z tego punktu widzenia można powiedzieć, że podatnik polski musi płacić za to, że swego czasu Donald Tusk wzywał do niepłacenia. I tylko tyle chciałem powiedzieć.

A zagadnienie funkcjonowania gospodarki finansowej w telewizji publicznej jest odrębnym tematem. My na ten temat dyskutowaliśmy z udziałem pana prezesa Jacka Kurskiego podczas posiedzenia Komisji Kultury i Środków Przekazu, tak że była dość gruntowana informacja na ten temat. Zainteresowanych odsyłam do stenogramu z tego posiedzenia. Dziękuję.

Źródło: Senat RP