Opublikowano w kategorii: Aktualności

Jak świętować 100-lecie odzyskania niepodległości?

JAN MARIA
JACKOWSKI
Senator RP

W związku z przyszło-rocznym jubileuszem 100-lecia odzyskania niepodległości w parlamencie przyjęliśmy specjalną ustawę, na mocy której prezydent Andrzej Duda powołał Komitet Narodowych Obchodów 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwsze uroczyste posiedzenie Komitetu odbyło się 11 września w Pałacu Prezydenckim. Celem Komitetu jest realizowanie w latach 2017-21 zadań mających na celu upamiętnienie i uczczenie wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem niepodległości przez Polskę. Jednym z głównych zadań Komitetu będzie coroczne uchwalenie na dany rok planu obchodów państwowych uroczystości. Komitet będzie też promował w kraju i za granicą „ideę upamiętnienia odzyskania i utrwalenia niepodległości” przez Polskę, inicjował współpracę pomiędzy organami władzy państwowej, samorządu terytorialnego, Kościołami i związkami wyznaniowymi, partiami politycznymi, związkami zawodowymi, organizacjami kombatanckimi i innymi organizacjami społecznymi. Preludium uroczystości jubileuszu
stulecia obchodzimy już jednak w tym roku. Między innymi za sprawą wybitnych Polaków, którzy przyczynili się do odzyskania wolności, a którzy reprezentowali różne środowiska, zawody, grupy polityczne i warstwy społeczne, lecz łączył ich zasadniczy cel, jakim było wskrzeszenie państwa polskiego. W tym roku obchodziliśmy lub jeszcze będziemy obchodzić rocznice 150-lecia urodzin między innymi: 31 stycznia – gen. Mariusza Za-
ruskiego (1867-1941), pioniera polskiego żeglarstwa, taternika, narciarza, twórcy
Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego TOPR; 7 maja – Władysława Reymonta (1867-1925), pisarza, jednego z czołowych przedstawicieli nur-
tu realistycznego w prozie okresu Młodej Polski, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za czterotomową „epopeję chłopską” Chłopi; 14 maja – Adama Stefana Sapiehy (1867-1951), kardynała i arcybiskupa krakowskiego, jednej z czołowych postaci w dziejach Kościoła w Polsce I połowy XX wieku nazywanego Księciem Niezłomnym, który 1 listopada 1946 roku wyświęcił Karola Wojtyłę; 25 maja – Leona Janta Połczyńskiego (1867-1961) ziemianina, doktora praw, polityka, działacza społecznego, ministra rolnictwa i dóbr państwowych, senatora I i III kadencji w II RP, członka Naczelnej Rady Ludowej w 1918 roku; 25 października – gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego (1867-1937), dowódcę I Korpusu Polskiego w Rosji i dowódcę Powstania Wielkopolskiego; 3 listopada – gen. Stanisława Szeptyckiego (1867-1950), w wojnie 1920 r. dowódcy 4 Armii Wojska Polskiego, ministra Spraw Wojskowych w drugim rządzie Wincentego Witosa, który 4 sierpnia 1923 roku rozkazem nr 126 ustanowił Święto Żołnierza Polskiego obchodzone 15 sierpnia; 7 listopada – Marii Skłodowskiej-Curie (1867-1934), jedynej kobiety w historii uhonorowanej Nagrodą Nobla w dwóch różnych dziedzinach nauk przyrodniczych; 5 grudnia – marszałka Józefa Piłsudskiego (1867-1935) uchodzącego za niekwestionowanego ojca niepodległości Polski i z tej okazji zostało zwołane Zgromadzenie Narodowe, czyli połączone posiedzenie Sejmu i Senatu, na którym – z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy – nastąpi oficjalna inauguracja Roku Niepodległości. Nasze uroczystości na Północnym Mazowszu będą się zatem wpisywały w kalendarium wydarzeń ogólnopolskich. Nasz region to bogactwo historii i tradycji oraz, z którym było związanych wielu wy-
bitnych Polaków, więc sposób obchodów nasuwa się sam. 1 grudnia przypada 150. rocznica urodzin prof. Ignacego Mościckiego (1867-1946), prezydenta Polski w latach 1926-1939, który się urodził w Mierzanowie k. Gruduska i w tym panteonie pokolenia niepodległości reprezentuje subregion ciechanowski. Z tej okazji będzie się odbywać kilka wydarzeń. Jestem wnioskodawcą uchwały Senatu RP, która zostanie podjęta 15 listopada, w której czytamy:„W sto pięćdziesiątą rocznicę urodzin prof. Ignacego Mościckiego – i w przededniu jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę po 123 latach niewoli – Senat Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd temu wybitnemu wynalazcy i naukowcowi, jednemu z najważniejszych polityków okresu międzywojennego, który odegrał doniosłą rolę w najnowszych dziejach Polski”.

Źródło: Puls Ciechanowa listopad 2017