Opublikowano w kategorii: Aktualności

Aktualności

Oświadczenia do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

Do mojego Biura Senatorskiego zwrócili się przedstawiciele samorządu Gminy Czernice Borowe w sprawie utrudnień w przejęciu przez gminę drogi należącej do Lasów Państwowych. Wspomniana droga jest drogą dojazdową dla wielu mieszkańców gminy. W 2002 roku w wyniku natężenia ruchu pomiędzy Gminą Czernice Borowe a Lasami Państwowymi zawarto umowę użyczenia dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy. Od tej pory samorząd dokonuje równania nawierzchni, odkrzaczania poboczy i utrzymuje przejezdność zimową. Są więc przesłanki aby gmina mogła przejąć drogę w związku z tym  proszę o informację, czy jest możliwe przekazanie opisanej drogi.

 

Jan Maria Jackowski

 

Źródło: Oświadczenia