Opublikowano w kategorii: Aktualności

Inauguracja Roku Akademickiego w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

W poniedziałek 9 października odbyła się inauguracja roku akademickiego w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Uroczystości rozpoczęła msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem Metropolity Warszawskiego, ks. kard. Kazimierza Nycza. Po nabożeństwie orszak akademicki udał się do auli Jana Pawła II gdzie rozpoczęła się uroczysta sesja.

W rozpoczęciu roku akademickiego na UKSW uczestniczył senator RP Jan Maria Jackowski wraz z senator Senator Małgorzatą Kopiczko, która  przekazała zebranym słowa Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Stanisława Karczewskiego. Do Senatu Uczelni i studentów list skierował Wicepremier Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotra Gliński, który odczytał Minister Paweł Lewandowski.

Na początku uroczystości głos zabrał ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Rektor UKSW witając wszystkich zebranych. Rektor w swoim przemówieniu przedstawił założenia nowej Ustawy 2.0 oraz wskazał jak Uniwersytet odpowiada na jej wymogi. Zwrócił uwagę na imponującą dynamikę wzrostu w pozyskiwaniu grantów badawczych. Jej efektem jest blisko 100 projektów badawczych realizowanych w 2017 roku, które Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kwalifikuje do nowego algorytmu finansowania uczelni. Ks. Rektor przypomniał także o nowych inicjatywach, które wpłyną na rozwój naszej uczelni. Są to m.in. utworzenie Wydziału Medycznego czy Multidyscyplinarnego Centrum Badawczego. W trakcie uroczystości list wystosowany do zgromadzonych przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odczytał Prorektor ds. Ogólnych i Rozwoju, ks. prof. Maciej Bała. Następnie przemówienia wygłosili: prof. Łukasz Szumowski z MNiSW, pan Tomasz Zdzikot z MSWiA, pan Zdzisław Sipiera Wojewoda Mazowiecki oraz pan Aleksander Nawrat, zastępca Dyrektora Centrum Badań i Rozwoju. Uroczystość inauguracji uświetniła swym występem grupa teatralna Katolickiego Uniwersytetu Pétera Pázmánya w Budapeszcie „Błogosławiony Euzebiusz”.