Opublikowano w kategorii: Aktualności

Inauguracja roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie

4 października w auli Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie rozbrzmiało gaudeamus igitur inaugurując rozpoczęcie roku akademickiego uczelni. W uroczystości oprócz pełnego składu Senatu PWSZ z rektorem prof. nadzw. dr hab. Leszkiem Zygnerem udział wzięli rektorzy i prorektorzy zaprzyjaźnionych uczelni.

Jak co roku w inauguracji wziął udział senator RP Jan Maria Jackowski – członek Konwentu Uczelni.

Wśród zaproszonych gości obecni byli min. poseł Anna Cicholska ,były  poseł Mirosław Koźlakiewicz, wieloletni członek Konwentu Uczelni i liczne grono przedstawicieli samorządu ze starosta ciechanowskim Sławomirem Morawskim i prezydentem Ciechanowa Krzysztofem Kosińskim. Nie zabrakło licznej reprezentacji instytucji wpierających na co dzień uczelnię.  Oczywiście inauguracja roku nie mogła by się odbyć bez studentów, którzy wypełnili miejsca w auli.

Po odśpiewaniu przez uczelniany chór gaudeamus igitur głos zabrał rektor prof. nadzw. dr hab. Leszek Zygner, który po powitaniu przybyłych gości, przedstawił informację o kondycji uczelni. Pan rektor poinformował o sukcesie uczelni w naborze nowych studentów, których zgłosiła się rekordowa liczba.

Podczas uroczystości głos zabrał senator Jan Maria Jackowski. Senator w swoim wystąpieniu podziękował władzom uczelni za duże zaangażowanie w rozwój uczelni, która z sukcesem co roku prowadzi nabór nowych roczników ale też poszerzając bazę dydaktyczną, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy. W swoim słowie senator Jackowski odniósł się też do projektowanych zmian w ustawodawstwie o szkolnictwie wyższym. Senator dał wyraz przekonaniu, że projektowane zmiany ustawowe przyczynią się do unormowania procesu funkcjonowania  uczelni wyższych w realiach jakie narzuca Europa i świat. Na zakończenie senator zwrócił się do studentów, składając im życzenia sukcesów w nauce i życiu osobistym.

Wykład inauguracyjny wygłosił rektor Politechniki Warszawskiej profesor Jan Szmidt. Profesor w swoim wystąpieniu skupił się na projektowanych zmianach ustawowych dotyczących szkolnictwa wyższego. Pan profesor bardzo przejrzyście przedstawił założenia projektu, który zaakceptowało szerokie grono środowiska akademickiego. Wykład rektor Politechniki Warszawskiej zakończył apelem aby uczelnie roztropnie programowały swoją działalność, wychodząc na przeciw oczekiwaniom środowisk na których terenie działają.