Opublikowano w kategorii: Aktualności

Aktualności

Oświadczenie do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej

Do mojego Biura Senatorskiego zwrócili się przedstawiciele opiekunów osób dorosłych
niepełnosprawnych. Moi rozmówcy wskazują na nierówność świadczeń. Świadczenie
pielęgnacyjne w kwocie 1406 zł przysługuje opiekunom dzieci niepełnosprawnych, którzy nie podjęli lub zrezygnowali z zatrudnienia, zaś opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych, będącym w takiej samej sytuacji przysługuje kwota 520 zł. Trybunał Konstytucyjny rozpatrując tę kwestię uznał te rozwiązanie za niekonstytucyjne. W związku z tym proszę o informacje, czy jest rozpatrywane wprowadzenie zrównania kwot świadczeń w przypadku opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych do poziomu świadczeń dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych.

Jan Maria Jackowski
Senator RP

Źródło: Oświadczenia