Opublikowano w kategorii: Publikacje prasowe

Tygodnik Niedziela – Sól ziemi: Nowa komisja śledcza

W Sejmie powstanie druga w tej kadencji komisja śledcza. Projekt
uchwały w sprawie powołania komisji śledczej „do zbadania
prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych
podejmowanych celem zapobieżenia zaniżonym wpływom do budżetu
państwa z podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego”
zakłada, że ta komisja badać będzie okres od 2007 do 2017 roku.
Powołanie komisji popierają posłowie Kukiz 15 i Prawa i
Sprawiedliwości, a jej prace będą się koncentrować na działaniach lub
zaniechaniach takich urzędników jak "członkowie rządu, a zwłaszcza
ministrowie finansów z lat 2007-17, prezes NBP, prezes NIK,
urzędnicy skarbowi różnych szczebli, prokurator generalny, szefowie
ABW, CBA oraz komendant główny policji”. Komisja miałaby też ustalić jakie kroki podejmowały i podejmują organy władzy państwowej, celem zapobieżenia powstawaniu i
wzrostowi zjawiska luki w podatku VAT i zaniżonych wpływów z
akcyzy". Miałaby też sprawdzać, czy możliwe było podjęcie
skutecznych działań zapobiegającym nieprawidłowościom, a jeśli ich
nie podjęto, to czy wynikało to z nieudolności, czy z celowego braku
stosownej reakcji. Komisja przesłucha nie tylko dziesiątki urzędników
państwowych pełniących w badanym okresie odpowiedzialne funkcje,
ale zapewne również b. premierów Donalda Tuska i Ewę Kopacz.
W 2007 r. Polska według danych Komisji Europejskiej była liderem
wśród krajów UE z najniższą luką w VAT. Tylko Holandia mogła
pochwalić się lepszym wynikiem. Od 2008 r. luka w VAT powiększała
się w zawrotnym tempie, w 2015 r. wynosząc ponad 50 miliardów
złotych w skali roku. Luka w VAT w 2015 była 7,1 razy większa niż w
2007! Skumulowana luka w VAT za okres 2008 – 2015 wynosiła
według obliczeń Ministerstwa Finansów ponad 262 mld zł, a w okresie
2007-2014 Polska zanotowała jeden z największych w Unii
Europejskiej wzrost luki podatkowej w VAT – od 0,2% PKB (2007) do
2,26% PKB (2014). Jak ogromne środki nie trafiły do budżetu państwa
wystarczy powiedzieć, że to jest całkowity budżet Narodowego
Funduszu Zdrowia na 4 lata!
Tak zwane karuzele vatowskie i inne działania o charakterze
przestępczym na tak ogromną skalę byłyby niemożliwe gdyby
stosowane organy i instytucje państwowe działały w sposób właściwy.
Do 2013 roku praktyka tzw. „optymalizacji” w postaci tworzenia
„struktur fakturowo-kontraktowych” w celu uchylania się od
opodatkowania lub wyłudzenia zwrotów przez podejmujących ten

proceder była możliwa dzięki temu, że stosowano prawo w sposób
wyjątkowo „liberalny”. Pewną zmianą w tym zakresie była dopiero
uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 2013 r., która
wyłudzenia zwrotów tego podatku przy pomocy fałszywych faktur
uznała za dwa przestępstwa: oszustwo w rozumieniu art. 286 oraz
prania brudnych pieniędzy w rozumieniu art. 299 Kodeksu Karnego,
co było oczywiste i logiczne, bo kto przy pomocy fikcyjnej faktury
uzyskał nienależny zwrot podatku, wprowadza przecież do obrotu
środki pochodzące z przestępstwa.
To, że można skutecznie walczyć z okradaniem państwa polskiego
poprzez machinacje vatowskie pokazał obecny rząd. Wdrożono pakiet
uszczelniający VAT, pakiet transportowy, nastąpiła zmiana limitu
płatności gotówkowych w transakcjach miedzy przedsiębiorstwami,
dokonano zmiany w zakresie rejestracji i wykreśleń podatników z
rejestru VAT. Ponadto powołano wyspecjalizowane zespoły
analityczne, rozszerzono stosowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego, a
także zastosowano zaawansowaną analitykę BIG DATA i
wykorzystano zagraniczne źródła danych oraz stworzono centralną
bazę danych dla potrzeb realizacji procedur analitycznych. Dzięki tym
i innym konsekwentnym działaniom tylko w tym roku odnotowano
wzrost dochodów z VAT w stosunku do analogicznego okresu w
ubiegłym roku od 28,1 proc. czyli o 17,6 mld dzięki czemu obecny
rząd realizuje wiele projektów prorodzinnych i prospołecznych.

Jan Maria Jackowski

Źródło: Niedziela Ogólnopolska 40/2017