Opublikowano w kategorii: Aktualności

Aktualności

Oświadczenie do ministra środowiska

W ostatnim czasie do opinii publicznej dotarła informacja o pracach dotyczących rozwiązań prawnych, które wprowadzą zakaz wjazdu samochodów do centr miast. Informacja ta spowodowała duże zaniepokojenie władz samorządowych. Wskazują oni na szereg perturbacji z tym związanych, kładąc szczególny nacisk na utrudniony dostęp
zmotoryzowanego klienta do placówek handlowych i instytucji finansowych ulokowanych w centrum miast. W związku z tym proszę o informacje na jakim etapie są prace związane w/w projektem, proszę tez o informacje, czy jest przewidywana forma szerokich konsultacji z samorządem.

Jan Maria Jackowski
Senator RP

Źródło: Oświadczenia