Opublikowano w kategorii: Opinie i echa

Wojsko wraca do Ciechanowa!

W ostatnich dniach dowiedzieliśmy się, że formuje się jeden batalion oraz dowództwo 5. Mazowieckiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej w miejscowości Ciechanów. W związku z tym zorganizowano konferencję prasową, w której uczestniczył Krzysztof Bieńkowski, kierownik delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie, senator Jan Maria Jackowski oraz poseł Anna Cicholska

Po 8 latach nieobecności wojsko wraca do Ciechanowa, wraca w nowej formule, ponieważ pan Minister Antoni Macierewicz, z udziałem sejmu i senatu, powołał nowy rodzaj wojsk, czyli wojska obrony terytorialnej – informował Jan Maria Jackowski, senator z ramienia partii Prawo i Sprawiedliwość.

W jednostce ma przebywać 650 żołnierzy WOT oraz 240 żołnierzy zawodowych. Mazowsze to jedyne województwo w kraju, w którym ma istnieć dwie brygady, jedna w Ciechanowie, zaś druga w Radomiu.

Senator poinformował zebranych, że planowane jest, aby tutaj stacjonowało około 3000 żołnierzy. Walka o utrzymanie jednostki trwała bardzo długo.

– Jednostka miała zostać podzielona i wykorzystana na cele cywilne. Był też projekt utworzenia na tym terenie specjalistycznego ośrodka szkoleniowego i zaplecza sprzętowego straży pożarnej do zwalczania klęsk żywiołowych. Przez dwa lata rozważono koncepcję przeznaczenia jednostki w Ciechanowie na potrzeby armii amerykańskiej. Amerykanie długo się zastanawiali. W tej chwili będą mieli zabezpieczone pewne rezerwy budynkowe i terenowe na tym terenie. To czy będą one wykorzystywane zależeć będzie od ustaleń pomiędzy Wojskiem Polskim a stroną amerykańską – mówił Jackowski.

Anna Cicholska dodał, że stało się to za sprawą wsparcia Krzysztofa Bieńkowskiego oraz wielu reprezentantów partii PIS z regionu, którzy swym staraniem ocalili ciechanowską jednostkę, a co za tym idzie miejsca pracy, które są bardzo potrzebne w tym regionie.

Głos zabrał także Krzysztof Bieńkowski, który poinformował, że lokalizacja tejże brygady w tym miejscu to sukces zarówno władz samorządowych oraz Ministerstwa Obrony Narodowej w osobach ministra i wiceministra.

Jan Maria Jackowski nadmienił, że żołnierze mają zostać wyposażeni w odpowiedni sprzęt strzelecki. Brygada ma obejmować aż 17 powiatów i składać się z trzech batalionów. Planowo rekrutacja ma się rozpocząć jesienią tego roku. Obecnie rozpoczną się prace remontowe na terenie jednostki

Źródło: eprzasnysz.pl