Opublikowano w kategorii: Publikacje prasowe

Tygodnik Niedziela – Sól ziemi: My chcemy Boga

6 lipca prezydent USA Donald Trump wygłosił na Placu Krasińskich w
Warszawie historyczne przemówienie, w którym były trzy istotne motywy.
Pierwszy, najczęściej komentowany w aspekcie naszego
bezpieczeństwa, miał charakter geopolityczny. Został potwierdzony art. 5
Traktatu Waszyngtońskiego stanowiący fundament zborowego
bezpieczeństwa w ramach NATO. Prezydent Trump ukazał istotną rolę
Polski miedzy Rosją a Niemcami, jako kraju, który w sposób naturalny
jest liderem obszaru Trójmorza. Bardzo wyraźnie nawiązał do koncepcji
jednego z twórców geopolityki, wybitnego badacza brytyjskiego, sir
Halforda Johna Mackinder’a (1861 – 1947), który brał udział w
Konferencji Wersalskiej i rozmawiał m.in. z Romanem Dmowskim. To on
sformułował tezę, że „kto rządzi Europą Wschodnią, rządzi sercem lądu.
Kto rządzi sercem lądu, rządzi światową wyspą. Kto rządzi światową
wyspą, rządzi światem”. Nie przypadkiem prezydent Trump mówił:
„Polska powróciła na swoje miejsce jako wiodący kraj Europy, który jest
silny, niepodzielny i wolny. Silna Polska jest błogosławieństwem dla
narodów Europy, o czym powszechnie wiadomo. A silna Europa jest
błogosławieństwem dla Zachodu oraz całego świata”.
Drugi motyw to odniesienia historyczne. Nie wiem czy prezydent
Trump czytał książkę św. Jana Pawła II pt. „Pamięć i tożsamość”, ale
odwoływał się do tego fenomenu polskiej historii i polskiego
doświadczenia, o jakim w tej książce wymownie pisał właśnie św. Jan
Paweł II. Prezydent Trump wykazał się ogromną znajomością historii
Polski łącznie z takimi szczegółami, jak walka o barykadę w Alejach
Jerozolimskich w czasie Powstania Warszawskiego, której poświęcił
kilka akapitów swojego przemówienia. Pokazał to jako symbol walki o
wolność i symbol tego, co znaczy przywiązanie do wartości.
Przypomniał, że to Polska powstrzymała nawałę bolszewicka 1920 roku
zagrażającą Europie, tak jak Polska – czego nie powiedział –
powstrzymała nawałnice muzułmańską zagrażająca Europie w 1683
roku pod Wiedniem. Przypomniał, że Polska w 1939 roku została
napadnięta od zachodu przez Niemcy, a od wschodu przez Związek
Sowiecki, a dzięki „Solidarności” zwyciężyliśmy komunizm.
Trzeci motyw – moim zdaniem najważniejszy – to odniesienia do
cywilizacji. Jeżeli mamy do czynienia z agresywnym islamem, który
wtargnął do Europy i próbuje podbić Stary Kontynent, tylko te kraje, które
odwołują się do pryncypiów cywilizacyjnych (a Europa została przecież
zbudowana na fundamencie chrześcijaństwa), a więc przede wszystkim do Boga oraz mocnych i sprawdzonych wartości takich, rodzina,
Ojczyzna, wolność, mogą skutecznie przeciwdziałać agresji islamskiej.
Prezydent Trump przywołał słowa znanej pieśni religijnej „My chcemy
Boga”, co było bardzo wymowne.
W ten sposób przywódca amerykański pokazał, że mamy do czynienia
z końcem świata budowanego przez pokolenie ’68 i ich następców. Na
horyzoncie widać już kres świata neomarksizmu, atezimu,
neopogaństwa, permisywizmu, lewactwa, pseudoelit oderwanych od
rzeczywistości, ideologii poprawności politycznej, rozmycia wartości,
relatywizmu moralnego, etyki sytuacyjnej, gender i tego wszystkiego co
proponuje „obóz postępu i demokracji”. Próbowano w ten sposób
budować społeczeństwa bez żadnego zakorzenienia w tradycji
historycznej, religijnej, kulturowej, cywilizacyjnej czy narodowej i
człowieka bez właściwości, nie posiadającego tożsamości religijnej,
narodowej, kulturowej, cywilizacyjnej. To z kolei pozwoliło islamistom
przedstawiać na użytek religijny i polityczny Zachód jako wielkiego
szatana z jego państwem świeckim, a więc bezbożnym.
Okazało się to kolejną utopią i doprowadziło do obecnego pogrążenia
Zachodu w kryzysie, z którego nie ma wyjścia bez powrotu do
fundamentów, które konstytuowały cywilizację europejską. Takie kraje
jak Polska, odwołujące się do wartości sprawdzonych przez pokolenia, w
sposób skuteczny mogą stanowić remedium na tę gangrenę, którą w tej
chwili zarażona jest cywilizacja zachodnia.

Jan Maria Jackowski

Źródło: Tygodnik Niedziela Ogólnopolska 30/2017